ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
678.944.546
1.739.302.092
2.192.595.994
2.801.774.420
Duran Varlıklar
1.236.084.822
1.533.236.857
2.404.613.183
6.261.402.585
Toplam Varlıklar
1.915.029.368
3.272.538.949
4.597.209.177
9.063.177.005
Kısa Vadeli Yükümlülükler
538.250.192
1.771.428.759
1.445.247.303
2.211.022.312
Uzun Vadeli Yükümlülükler
978.482.086
846.033.005
1.400.096.258
2.152.008.947
Toplam Yükümlülükler
1.516.732.278
2.617.461.764
2.845.343.561
4.363.031.259
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
398.297.090
655.077.185
1.751.865.616
4.700.145.746
Ödenmiş Sermaye
45.000.000
135.000.000
135.000.000
135.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
398.297.090
655.077.185
1.751.865.616
4.700.145.746
Toplam Kaynaklar
1.915.029.368
3.272.538.949
4.597.209.177
9.063.177.005

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
1.037.186.349
1.740.196.907
3.886.711.684
2.881.875.479
Satışların Maliyeti
-860.249.566
-1.071.151.920
-2.933.020.772
-3.586.396.815
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
176.936.783
669.044.987
953.690.912
-704.521.336
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
176.936.783
669.044.987
953.690.912
-704.521.336
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
2.889.705
144.572.473
581.207.292
-1.143.370.469
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
118.029.311
474.629.804
707.520.950
-1.140.390.689
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-93.055.113
44.217.294
398.974.038
-2.164.985.420
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-41.208.260
155.402.405
1.095.843.139
-1.507.261.377
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-41.208.260
155.402.405
1.095.843.139
-1.507.261.377
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-41.208.260
155.402.405
1.095.843.139
-1.507.261.377
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.402.351
5.278.931
914.483
-6.415.161
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.610.611
160.681.336
1.096.757.622
-1.513.676.538
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-46.610.611
160.681.336
1.096.757.622
-1.513.676.538

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır