ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
487.157.782
623.152.709
1.989.285.249
2.406.443.169
Duran Varlıklar
27.569.541
75.415.153
145.082.366
379.924.548
Toplam Varlıklar
514.727.323
698.567.862
2.134.367.615
2.786.367.717
Kısa Vadeli Yükümlülükler
405.472.228
507.784.422
1.669.919.357
1.461.834.337
Uzun Vadeli Yükümlülükler
8.947.177
20.889.361
23.993.238
16.224.240
Toplam Yükümlülükler
414.419.405
528.673.783
1.693.912.595
1.478.058.577
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
100.307.918
169.894.079
440.455.020
1.308.309.140
Ödenmiş Sermaye
19.919.009
20.431.259
20.857.759
20.942.609
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Toplam Özkaynaklar
100.307.918
169.894.079
440.455.020
1.308.309.140
Toplam Kaynaklar
514.727.323
698.567.862
2.134.367.615
2.786.367.717

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
3.833.372.785
Satışların Maliyeti
-3.264.166.125
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
0
0
569.206.660
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
3.987.555.092
2.167.621.256
12.951.872.207
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-3.823.069.613
-1.952.110.714
-11.252.887.432
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
164.485.479
215.510.542
0
1.698.984.775
Brüt Kâr (Zarar)
164.485.479
215.510.542
569.206.660
1.698.984.775
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
56.857.965
52.808.264
274.003.254
926.177.050
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
56.857.965
52.808.264
274.003.254
926.177.050
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
73.722.521
95.020.897
296.678.904
731.746.050
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
56.582.810
71.276.144
264.023.239
506.026.707
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
56.582.810
71.276.144
264.023.239
506.026.707
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
56.582.810
71.276.144
264.023.239
506.026.707
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.336
-151.988
10.299.022
-174.154
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
56.547.474
71.124.156
274.322.261
505.852.553
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
56.547.474
71.124.156
274.322.261
505.852.553

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır