ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
2.480.793.483
3.328.431.069
3.755.813.044
5.214.990.324
Duran Varlıklar
255.873.814
279.813.053
828.389.965
2.088.801.685
Toplam Varlıklar
2.736.667.297
3.608.244.122
4.584.203.009
7.303.792.009
Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.440.654.589
1.482.031.969
2.870.103.400
5.118.244.396
Uzun Vadeli Yükümlülükler
299.322.345
3.428.046.086
3.293.229.796
3.506.780.658
Toplam Yükümlülükler
3.739.976.934
4.910.078.055
6.163.333.196
8.625.025.054
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-1.009.370.978
-1.309.017.967
-1.592.714.011
-1.372.464.724
Ödenmiş Sermaye
98.980.000
98.980.000
98.980.000
98.980.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.061.341
7.184.034
13.583.824
51.231.679
Toplam Özkaynaklar
-1.003.309.637
-1.301.833.933
-1.579.130.187
-1.321.233.045
Toplam Kaynaklar
2.736.667.297
3.608.244.122
4.584.203.009
7.303.792.009

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
688.612.502
1.302.754.771
2.060.684.932
3.255.478.311
Satışların Maliyeti
-776.980.733
-1.221.961.230
-2.318.736.872
-3.348.488.481
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
-88.368.231
80.793.541
-258.051.940
-93.010.170
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
-88.368.231
80.793.541
-258.051.940
-93.010.170
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-206.667.112
-128.544.230
-563.173.599
-816.588.046
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-68.653.699
-82.762.190
-145.312.488
444.820.460
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-199.896.040
-292.553.883
-256.976.990
337.961.498
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-200.888.936
-295.445.488
-271.806.716
263.242.307
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
-200.888.936
-295.445.488
-271.806.716
263.242.307
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
878.007
1.382.210
6.862.005
38.211.296
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-201.766.943
-296.827.698
-278.668.721
225.031.011
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-644.519
-3.078.808
-5.489.538
-5.345.165
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-201.533.455
-298.524.296
-277.296.254
257.897.142
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
801.880
1.122.693
6.399.790
37.647.855
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-202.335.335
-299.646.989
-283.696.044
220.249.287

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır