ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankası
6.753
47.268
130.271
225.129
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net)
0
0
0
0
Türev Finansal Varlıklar
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net)
0
0
0
0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
996.412
1.494.941
3.444.907
6.099.890
Ortaklık Yatırımları
0
0
0
0
Maddi Duran Varlıklar (Net)
102.594
152.963
166.155
169.867
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
637
386
244
278
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
43.680
12.547
32.850
68.074
Cari Dönem Vergi Varlığı
0
44
145
1.264
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
0
0
0
Diğer Aktifler
40.718
5.567
7.780
10.026
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar (Net)
4.047
3.479
3.479
50.836
Varlıklar Toplamı
1.194.841
1.717.195
3.785.831
6.625.364
Alınan Krediler
264.866
530.003
1.014.688
1.773.612
Faktoring Borçları
728.409
795.033
1.813.013
1.965.335
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.786
81.230
54.203
1.189.523
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
0
65.860
377.641
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Türev Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Karşılıklar
2.685
3.693
6.720
8.647
Cari Vergi Borcu
6.064
13.066
41.203
153.924
Ertelenmiş Vergi Borcu
2.159
2.089
7.523
15.293
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
0
0
0
Diğer Yükümlülükler
343
681
1.116
18.884
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
0
0
Özkaynaklar
183.529
225.540
469.724
1.480.295
Ödenmiş Sermaye
100.000
140.000
175.000
350.000
Yükümlülükler Toplamı
1.194.841
1.717.195
3.785.831
6.625.364

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
237.109
402.739
1.144.667
3.439.357
Finansman Giderleri
-132.167
-269.150
-699.840
-1.711.430
Brüt Kâr (Zarar)
104.942
133.589
444.827
1.727.927
Esas Faaliyet Giderleri
-41.876
-56.310
-111.649
-229.457
Brüt Faaliyet Kârı (Zararı)
63.066
77.279
333.178
1.498.470
Diğer Faaliyet Gelirleri
16.665
20.376
74.794
92.348
Karşılık Giderleri
-15.293
-20.152
-30.087
-92.145
Diğer Faaliyet Giderleri
-10.808
-11.976
-43.386
-14.478
Net Faaliyet Kârı (Zararı)
53.630
65.527
334.499
1.484.195
Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı
0
0
0
0
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kâr (Zarar)
0
0
0
0
Net Parasal Pozisyon Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
53.630
65.527
334.499
1.484.195
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
41.588
46.903
249.184
1.038.252
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Dönem Net Kârı (Zararı)
41.588
46.903
249.184
1.038.252
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
41.588
46.903
249.184
1.038.252
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Diğer Kapsamlı Gelirler
1.465
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
43.053
46.903
249.184
1.038.252

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır