ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
53.491.503
76.836.448
120.284.791
153.903.108
Duran Varlıklar
5.560.062
20.150.828
21.572.457
84.690.015
Toplam Varlıklar
59.051.565
96.987.276
141.857.248
238.593.123
Kısa Vadeli Yükümlülükler
35.200.577
62.599.637
54.108.063
84.623.083
Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.738.671
7.332.489
8.392.637
22.175.394
Toplam Yükümlülükler
39.939.248
69.932.126
62.500.700
106.798.477
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.316.071
26.923.329
79.184.389
130.940.489
Ödenmiş Sermaye
16.875.000
16.875.000
59.062.500
59.062.500
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-203.754
131.821
172.159
854.157
Toplam Özkaynaklar
19.112.317
27.055.150
79.356.548
131.794.646
Toplam Kaynaklar
59.051.565
96.987.276
141.857.248
238.593.123

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
51.071.008
93.722.375
158.875.030
315.195.478
Satışların Maliyeti
-39.687.292
-62.319.150
-111.866.263
-237.361.096
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
11.383.716
31.403.225
47.008.767
77.834.382
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
11.383.716
31.403.225
47.008.767
77.834.382
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
5.638.525
25.663.712
24.672.007
28.412.843
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
5.513.375
24.986.482
24.835.167
30.791.353
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
2.812.151
6.809.184
13.607.961
-21.207.002
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
2.092.707
4.862.477
10.958.367
-27.350.181
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
2.092.707
4.862.477
10.958.367
-27.350.181
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-318.451
99.017
-21.957
-734.746
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
2.411.158
4.763.460
10.980.324
-26.615.435
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-158.864
2.952.855
-1.203.530
-2.103.663
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.933.843
7.815.332
9.754.837
-29.453.844
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-318.451
99.017
-21.957
-734.746
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
2.252.294
7.716.315
9.776.794
-28.719.098

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır