ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

UNP

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
9.392.064
12.527.010
22.733.006
46.439.107
Duran Varlıklar
57.737
61.508
115.951
274.697
Toplam Varlıklar
9.449.801
12.588.518
22.848.957
46.713.804
Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.579.439
3.312.486
6.701.584
1.986.968
Uzun Vadeli Yükümlülükler
74.185
92.918
197.150
30.684
Toplam Yükümlülükler
2.653.624
3.405.404
6.898.734
2.017.652
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.796.177
9.183.114
15.950.223
44.696.152
Ödenmiş Sermaye
5.000.000
6.000.000
10.000.000
40.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
6.796.177
9.183.114
15.950.223
44.696.152
Toplam Kaynaklar
9.449.801
12.588.518
22.848.957
46.713.804

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
4.713.694
6.470.597
10.308.676
16.046.365
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
4.713.694
6.470.597
10.308.676
16.046.365
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
4.713.694
6.470.597
10.308.676
16.046.365
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
772.416
1.520.948
-465.132
-1.122.376
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
772.416
1.520.948
-465.132
-1.122.376
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
1.693.823
3.161.777
3.469.953
4.419.817
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
1.277.196
2.381.835
2.793.246
3.825.729
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
1.277.196
2.381.835
2.793.246
3.825.729
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.277.196
2.381.835
2.793.246
3.825.729
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.275
5.102
-26.137
-79.800
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.268.921
2.386.937
2.767.109
3.745.929
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.268.921
2.386.937
2.767.109
3.745.929

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır