GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

GSRAY

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
448.166.325
458.249.285
1.980.157.969
3.374.039.351
Duran Varlıklar
1.824.502.726
2.593.253.967
3.457.970.903
4.807.572.978
Toplam Varlıklar
2.272.669.051
3.051.503.252
5.438.128.872
8.181.612.329
Kısa Vadeli Yükümlülükler
580.587.082
1.594.022.426
4.495.616.114
5.350.278.219
Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.447.008.467
2.591.727.642
3.037.806.469
3.775.735.997
Toplam Yükümlülükler
3.027.595.549
4.185.750.068
7.533.422.583
9.126.014.216
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-754.813.492
-1.134.071.437
-2.095.032.356
-944.047.415
Ödenmiş Sermaye
540.000.000
540.000.000
540.000.000
1.080.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-113.006
-175.379
-261.355
-354.472
Toplam Özkaynaklar
-754.926.498
-1.134.246.816
-2.095.293.711
-944.401.887
Toplam Kaynaklar
2.272.669.051
3.051.503.252
5.438.128.872
8.181.612.329

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
618.677.192
1.189.481.913
1.762.737.277
4.576.910.493
Satışların Maliyeti
-896.864.268
-1.205.452.635
-2.304.181.419
-3.804.735.662
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
-278.187.076
-15.970.722
-541.444.142
772.174.831
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
-278.187.076
-15.970.722
-541.444.142
772.174.831
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-361.594.558
-243.062.970
-991.573.462
-225.954.464
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-345.731.781
-231.496.129
-825.858.335
818.121.570
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-434.859.532
-370.311.199
-948.930.468
645.775.398
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-434.594.857
-377.548.052
-952.391.863
607.892.147
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-434.594.857
-377.548.052
-952.391.863
607.892.147
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-46.425
-62.373
-85.976
-93.117
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-434.548.432
-377.485.679
-952.305.887
607.985.264
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-567.601
-1.772.266
-8.655.032
-5.778.655
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-435.162.458
-379.320.318
-961.046.895
602.113.492
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-46.425
-62.373
-85.976
-93.117
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-435.116.033
-379.257.945
-960.960.919
602.206.609

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır