GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

GSRAY

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
364.480.501
307.549.474
448.166.325
458.249.285
Duran Varlıklar
1.069.826.588
1.486.221.951
1.824.502.726
2.593.253.967
Toplam Varlıklar
1.434.307.089
1.793.771.425
2.272.669.051
3.051.503.252
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.289.689.681
910.431.417
580.587.082
1.594.022.426
Uzun Vadeli Yükümlülükler
417.865.681
1.203.104.048
2.447.008.467
2.591.727.642
Toplam Yükümlülükler
1.707.555.362
2.113.535.465
3.027.595.549
4.185.750.068
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-273.215.151
-319.697.459
-754.813.492
-1.134.071.437
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-33.122
-66.581
-113.006
-175.379
Toplam Özkaynaklar
-273.248.273
-319.764.040
-754.926.498
-1.134.246.816
Toplam Kaynaklar
1.434.307.089
1.793.771.425
2.272.669.051
3.051.503.252

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
1.087.824.177
899.733.044
618.677.192
1.189.481.913
Satışların Maliyeti
-805.610.135
-785.145.803
-896.864.268
-1.205.452.635
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
282.214.042
114.587.241
-278.187.076
-15.970.722
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
Brüt Kâr (Zarar)
282.214.042
114.587.241
-278.187.076
-15.970.722
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
172.413.438
35.559.209
-361.594.558
-243.062.970
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
172.287.760
54.410.157
-345.731.781
-231.496.129
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
30.940.334
-49.204.262
-434.859.532
-370.311.199
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
30.510.556
-46.709.780
-434.594.857
-377.548.052
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
30.510.556
-46.709.780
-434.594.857
-377.548.052
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-20.719
-33.459
-46.425
-62.373
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
30.531.275
-46.676.321
-434.548.432
-377.485.679
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-737.633
-349.921
-567.601
-1.772.266
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.772.923
-47.059.701
-435.162.458
-379.320.318
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-20.719
-33.459
-46.425
-62.373
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
29.793.642
-47.026.242
-435.116.033
-379.257.945

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır