ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.

ARNFK

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankası
3.910.082
5.964.607
2.632.314
20.378.773
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net)
4.783.335
12.475.090
1.859
1.858
Türev Finansal Varlıklar
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net)
0
0
0
0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
240.449.434
368.841.934
934.845.429
1.653.923.419
Ortaklık Yatırımları
60.930
60.930
14.970.930
24.880.930
Maddi Duran Varlıklar (Net)
9.268.565
8.399.974
18.880.421
95.330.426
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
840.948
2.447.165
6.873.390
8.156.348
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
0
0
0
0
Cari Dönem Vergi Varlığı
23.859
1.210.703
0
5.614.638
Ertelenmiş Vergi Varlığı
871.962
2.645.941
2.102.707
5.735.904
Diğer Aktifler
11.192.999
17.172.757
17.487.644
76.409.015
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar (Net)
0
0
0
0
Varlıklar Toplamı
271.402.114
419.219.101
997.794.694
1.890.431.311
Alınan Krediler
47.853.624
82.786.336
446.923.151
952.823.686
Faktoring Borçları
119.741.029
211.086.989
378.876.126
655.047.008
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.045.186
1.845.507
4.508.349
8.701.163
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
68.545.025
70.854.494
84.102.655
143.485.177
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Türev Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Karşılıklar
548.761
4.567.664
7.666.177
13.926.549
Cari Vergi Borcu
0
183.017
734.609
1.678.075
Ertelenmiş Vergi Borcu
0
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
0
0
0
Diğer Yükümlülükler
2.030.143
1.287.874
14.948.073
44.489.984
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
0
0
Özkaynaklar
29.638.346
46.607.220
60.035.554
70.279.669
Ödenmiş Sermaye
35.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
Yükümlülükler Toplamı
271.402.114
419.219.101
997.794.694
1.890.431.311

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
44.558.751
79.225.021
235.084.303
542.422.867
Finansman Giderleri
-31.234.735
-61.051.583
-180.588.122
-469.149.241
Brüt Kâr (Zarar)
13.324.016
18.173.438
54.496.181
73.273.626
Esas Faaliyet Giderleri
-9.665.292
-14.299.323
-34.214.673
-71.147.086
Brüt Faaliyet Kârı (Zararı)
3.658.724
3.874.115
20.281.508
2.126.540
Diğer Faaliyet Gelirleri
3.905.121
2.058.923
6.916.588
25.024.141
Karşılık Giderleri
-1.406.060
-1.721.920
-5.688.312
-5.225.769
Diğer Faaliyet Giderleri
-2.494.415
-391.135
-279.105
-3.915.236
Net Faaliyet Kârı (Zararı)
3.663.370
3.819.983
21.230.679
18.009.676
Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı
0
0
0
0
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kâr (Zarar)
0
0
0
0
Net Parasal Pozisyon Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
3.663.370
3.819.983
21.230.679
18.009.676
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
3.116.896
2.179.857
13.757.085
10.741.891
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Dönem Net Kârı (Zararı)
3.116.896
2.179.857
13.757.085
10.741.891
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
3.116.896
2.179.857
13.757.085
10.741.891
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Diğer Kapsamlı Gelirler
-24.429
-178.941
-271.291
-497.774
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.092.467
2.000.916
13.485.794
10.244.117

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır