ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
29.493.467
47.081.472
72.743.711
156.971.897
Duran Varlıklar
32.850.532
35.719.478
38.747.775
44.880.055
Toplam Varlıklar
62.343.999
82.800.950
111.491.486
201.851.952
Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.266.482
22.389.168
46.312.379
70.509.563
Uzun Vadeli Yükümlülükler
14.971.992
15.408.565
12.541.203
10.705.343
Toplam Yükümlülükler
35.238.474
37.797.733
58.853.582
81.214.906
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.105.525
45.003.217
52.637.904
120.637.046
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Özkaynaklar
27.105.525
45.003.217
52.637.904
120.637.046
Toplam Kaynaklar
62.343.999
82.800.950
111.491.486
201.851.952

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
54.608.903
72.190.729
106.725.241
118.142.263
Satışların Maliyeti
-48.165.497
-60.882.032
-94.160.927
-101.516.169
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
6.443.406
11.308.697
12.564.314
16.626.094
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
6.443.406
11.308.697
12.564.314
16.626.094
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
3.721.632
6.155.173
8.889.654
13.185.316
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
3.951.849
6.801.499
9.532.099
13.456.974
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
1.596.608
4.008.327
6.051.843
9.325.561
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
1.786.297
4.074.983
5.974.640
10.819.380
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
1.786.297
4.074.983
5.974.640
10.819.380
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.786.297
4.074.983
5.974.640
10.819.380
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-58.285
-55.731
1.660.048
-458.826
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.728.012
4.019.252
7.634.688
10.360.554
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.728.012
4.019.252
7.634.688
10.360.554

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır