ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
46.758.899
61.205.151
222.016.327
122.259.176
Duran Varlıklar
42.527.458
102.446.391
202.891.343
228.300.159
Toplam Varlıklar
89.286.357
163.651.542
424.907.670
350.559.335
Kısa Vadeli Yükümlülükler
30.255.103
46.561.259
166.735.367
126.459.874
Uzun Vadeli Yükümlülükler
536.252
268.118
27.055.069
46.846.220
Toplam Yükümlülükler
30.791.355
46.829.377
193.790.436
173.306.094
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.495.002
116.822.165
231.117.234
177.253.241
Ödenmiş Sermaye
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
58.495.002
116.822.165
231.117.234
177.253.241
Toplam Kaynaklar
89.286.357
163.651.542
424.907.670
350.559.335

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
12.051.552
396.311
13.635.834
72.627.615
Satışların Maliyeti
-20.874.907
0
-16.978.275
-131.424.801
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
-8.823.355
396.311
-3.342.441
-58.797.186
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
-8.823.355
396.311
-3.342.441
-58.797.186
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-9.570.671
-4.009.795
-3.042.968
-62.010.743
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
19.543
58.573.013
6.171.364
-62.010.743
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
2.373.751
58.355.763
-21.030.019
-81.956.894
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
3.653.338
58.374.055
-6.456.629
-88.564.785
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
3.653.338
58.374.055
-6.456.629
-88.564.785
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
3.653.338
58.374.055
-6.456.629
-88.564.785
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
80.930
46.892
23.719
-85.875
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.734.268
58.420.947
-6.432.910
-88.650.660
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
3.734.268
58.420.947
-6.432.910
-88.650.660

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır