ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.786.744
2.856.183
6.784.748
7.857.639
Duran Varlıklar
921.006
1.239.121
1.857.996
2.382.185
Toplam Varlıklar
2.707.750
4.095.304
8.642.744
10.239.824
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.786.006
2.570.373
5.443.597
5.705.680
Uzun Vadeli Yükümlülükler
387.735
331.574
467.199
508.712
Toplam Yükümlülükler
2.173.741
2.901.947
5.910.796
6.214.392
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
509.792
1.114.503
2.591.537
3.842.428
Ödenmiş Sermaye
49.657
49.657
99.314
198.628
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.217
78.854
140.411
183.004
Toplam Özkaynaklar
534.009
1.193.357
2.731.948
4.025.432
Toplam Kaynaklar
2.707.750
4.095.304
8.642.744
10.239.824

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
2.401.808
4.619.319
10.591.901
8.414.879
Satışların Maliyeti
-1.241.704
-2.247.656
-4.989.794
-4.123.775
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
1.160.104
2.371.663
5.602.107
4.291.104
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
1.160.104
2.371.663
5.602.107
4.291.104
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
90.642
698.640
2.022.744
1.509.665
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
89.232
698.786
2.036.514
1.524.710
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
12.477
539.022
1.703.083
1.377.224
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
8.043
423.018
1.459.144
1.139.443
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
8.043
423.018
1.459.144
1.139.443
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.460
22.577
19.769
-16.304
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
4.583
400.441
1.439.375
1.155.747
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
48.302
266.677
186.778
577.116
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
56.345
689.695
1.645.922
1.716.559
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.777
54.637
54.199
42.593
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
49.568
635.058
1.591.723
1.673.966

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır