ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
13.855.292
7.616.179
10.300.857
10.042.514
Duran Varlıklar
12.692.988
32.285.857
57.954.786
56.898.139
Toplam Varlıklar
26.548.280
39.902.036
68.255.643
66.940.653
Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.413.294
6.382.261
5.146.558
6.331.260
Uzun Vadeli Yükümlülükler
12.621.840
17.042.459
27.833.247
28.677.365
Toplam Yükümlülükler
21.035.134
23.424.720
32.979.805
35.008.625
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.492.467
10.317.562
16.865.993
14.053.242
Ödenmiş Sermaye
12.165.862
13.377.187
13.377.187
13.377.187
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.020.679
6.159.754
18.409.845
17.878.786
Toplam Özkaynaklar
5.513.146
16.477.316
35.275.838
31.932.028
Toplam Kaynaklar
26.548.280
39.902.036
68.255.643
66.940.653

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
2.097.386
4.551.688
4.838.158
4.562.292
Satışların Maliyeti
-1.690.560
-3.752.424
-3.883.909
-5.794.844
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
406.826
799.264
954.249
-1.232.552
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
406.826
799.264
954.249
-1.232.552
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-275.735
-9.951.418
-3.521.093
-3.741.445
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-275.735
-9.951.418
-3.521.093
-3.741.445
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-424.662
-10.006.248
-2.698.726
-3.791.623
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
810.074
-10.902.314
-2.391.504
-2.424.581
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
810.074
-10.902.314
-2.391.504
-2.424.581
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
482.870
466.758
-386.605
-566.866
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
327.204
-11.369.072
-2.004.899
-1.857.715
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.363
-4.659
17.988.689
-83.766
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
808.711
-10.906.973
15.597.185
-2.508.347
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
482.870
466.758
9.030.959
-566.866
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
325.841
-11.373.731
6.566.226
-1.941.481

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır