ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
138.016.995
54.213.326
82.596.277
101.251.000
Duran Varlıklar
65.600.705
262.065.769
644.568.203
686.036.213
Toplam Varlıklar
203.617.700
316.279.095
727.164.480
787.287.213
Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.434.481
40.258.332
107.507.080
119.559.974
Uzun Vadeli Yükümlülükler
16.373.060
45.329.702
27.677.452
27.812.420
Toplam Yükümlülükler
36.807.541
85.588.034
135.184.532
147.372.394
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
152.687.253
212.040.939
553.986.805
601.799.221
Ödenmiş Sermaye
124.095.000
129.092.110
128.156.110
128.156.110
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.122.906
18.650.122
37.993.143
38.115.598
Toplam Özkaynaklar
166.810.159
230.691.061
591.979.948
639.914.819
Toplam Kaynaklar
203.617.700
316.279.095
727.164.480
787.287.213

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
6.079.718
48.202.508
102.148.328
30.385.959
Satışların Maliyeti
-11.363.867
-36.531.052
-98.726.874
-25.404.510
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
-5.284.149
11.671.456
3.421.454
4.981.449
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
-5.284.149
11.671.456
3.421.454
4.981.449
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-11.348.468
-9.556.044
-50.972.922
-5.066.308
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-15.921.507
-14.389.733
-50.965.220
-5.066.308
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
10.419.604
-12.701.440
-78.082.840
5.242.776
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
4.999.933
-13.057.244
-49.438.399
-41.422.792
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
4.999.933
-13.057.244
-49.438.399
-41.422.792
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.032.825
-787.121
-4.961.195
-5.633.599
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
7.032.758
-12.270.123
-44.477.204
-35.789.193
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.354
69.513.378
-2.528.594
191.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.023.287
56.456.134
-51.966.993
-41.230.920
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.032.825
7.784.217
-4.914.992
-5.592.849
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
7.056.112
48.671.917
-47.052.001
-35.638.071

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır