ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
195.856.213
322.580.863
455.326.401
473.215.318
Duran Varlıklar
109.072.421
147.409.637
268.443.075
281.977.173
Toplam Varlıklar
304.928.634
469.990.500
723.769.476
755.192.491
Kısa Vadeli Yükümlülükler
105.585.012
243.857.699
344.797.038
347.386.040
Uzun Vadeli Yükümlülükler
89.235.499
93.658.312
88.409.744
83.963.955
Toplam Yükümlülükler
194.820.511
337.516.011
433.206.782
431.349.995
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
111.048.410
133.346.077
290.466.894
323.446.280
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-940.287
-871.588
95.800
396.216
Toplam Özkaynaklar
110.108.123
132.474.489
290.562.694
323.842.496
Toplam Kaynaklar
304.928.634
469.990.500
723.769.476
755.192.491

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
253.788.813
380.577.658
838.954.276
228.360.139
Satışların Maliyeti
-209.175.781
-317.716.670
-626.337.678
-173.529.372
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
44.613.032
62.860.988
212.616.598
54.830.767
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
44.613.032
62.860.988
212.616.598
54.830.767
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
27.446.632
45.108.674
124.426.593
29.736.035
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
27.245.769
45.108.674
124.512.452
29.736.035
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
6.320.085
-341.644
55.339.588
22.995.412
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
8.311.197
7.021.095
45.158.082
25.569.513
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
8.311.197
7.021.095
45.158.082
25.569.513
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-173.254
28.645
152.611
-15.300
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
8.484.451
6.992.450
45.005.471
25.584.813
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.781.686
15.305.217
112.115.347
7.394.573
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.470.489
22.326.312
157.273.429
32.964.086
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-245.288
-11.411
12.023
45.716
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-3.225.201
22.337.723
157.261.406
32.918.370

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır