ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.459.422.690
1.470.697.908
1.682.157.379
8.258.508.729
Duran Varlıklar
574.567.917
583.725.807
3.001.024.842
5.486.601.122
Toplam Varlıklar
2.033.990.607
2.054.423.715
4.683.182.221
13.745.109.851
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.102.215.487
1.390.608.688
2.235.067.866
2.928.543.316
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.334.239.962
1.152.851.813
987.369.037
967.232.047
Toplam Yükümlülükler
2.436.455.449
2.543.460.501
3.222.436.903
3.895.775.363
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-405.637.656
-489.021.635
1.451.530.723
9.831.896.489
Ödenmiş Sermaye
235.115.706
235.115.706
235.115.706
235.115.706
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.172.814
-15.151
9.214.595
17.437.999
Toplam Özkaynaklar
-402.464.842
-489.036.786
1.460.745.318
9.849.334.488
Toplam Kaynaklar
2.033.990.607
2.054.423.715
4.683.182.221
13.745.109.851

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
76.638.735
154.323.414
544.909.382
32.974.994
Satışların Maliyeti
-110.754.211
-55.992.345
-459.007.637
-1.973.486
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
-34.115.476
98.331.069
85.901.745
31.001.508
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
-34.115.476
98.331.069
85.901.745
31.001.508
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-118.035.563
16.768.466
521.257.642
226.907.152
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-190.806.644
-290.408
1.974.756.256
1.037.634.626
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-249.536.143
-165.613.279
1.968.763.164
1.591.743.936
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-241.362.069
-165.109.711
1.950.281.818
1.724.601.055
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-241.362.069
-165.109.711
1.950.281.818
1.724.601.055
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.450.549
-3.187.965
9.229.746
2.250.196
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-237.911.520
-161.921.746
1.941.052.072
1.722.350.859
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
-499.714
631.192
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-241.362.069
-165.109.711
1.949.782.104
1.725.232.247
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.450.549
-3.187.965
0
2.250.196
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-237.911.520
-161.921.746
1.949.782.104
1.722.982.051

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır