ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.648.247.014
3.558.795.877
5.988.831.237
6.387.749.469
Duran Varlıklar
1.824.989.003
3.384.030.456
12.808.700.530
14.812.709.582
Toplam Varlıklar
3.473.236.017
6.942.826.333
18.797.531.767
21.200.459.051
Kısa Vadeli Yükümlülükler
844.945.772
1.923.175.539
2.188.907.778
3.161.167.413
Uzun Vadeli Yükümlülükler
456.440.210
477.201.485
3.196.948.333
3.592.591.997
Toplam Yükümlülükler
1.301.385.982
2.400.377.024
5.385.856.111
6.753.759.410
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.171.842.472
4.542.443.880
13.411.673.634
14.446.698.298
Ödenmiş Sermaye
150.213.600
150.213.600
150.213.600
150.213.600
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.563
5.429
2.022
1.343
Toplam Özkaynaklar
2.171.850.035
4.542.449.309
13.411.675.656
14.446.699.641
Toplam Kaynaklar
3.473.236.017
6.942.826.333
18.797.531.767
21.200.459.051

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
2.493.229.032
7.739.080.394
13.396.507.959
3.549.815.457
Satışların Maliyeti
-1.794.543.838
-5.574.126.255
-10.195.426.221
-2.966.738.958
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
698.685.194
2.164.954.139
3.201.081.738
583.076.499
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
698.685.194
2.164.954.139
3.201.081.738
583.076.499
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
536.244.372
1.783.975.904
2.315.278.370
157.650.519
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
577.487.991
1.967.364.295
2.565.137.217
201.704.280
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
648.052.982
1.897.087.574
2.298.974.077
105.668.544
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
642.431.762
2.086.615.970
2.014.243.498
108.055.135
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
642.431.762
2.086.615.970
2.014.243.498
108.055.135
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.146
-2.134
-6.082
-680
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
642.427.616
2.086.618.104
2.014.249.580
108.055.815
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.146.979
606.942.544
1.025.772.468
-163.528.974
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
598.284.783
2.693.558.514
3.040.015.966
-55.473.839
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.146
-2.134
-6.082
-680
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
598.280.637
2.693.560.648
3.040.022.048
-55.473.159

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır