ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
25.082.244
20.562.316
39.843.483
94.128.892
Duran Varlıklar
27.913.214
29.194.785
27.250.635
36.676.540
Toplam Varlıklar
52.995.458
49.757.101
67.094.118
130.805.432
Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.982.372
1.779.436
2.398.297
25.790.588
Uzun Vadeli Yükümlülükler
703.982
577.619
687.700
1.579.383
Toplam Yükümlülükler
3.686.354
2.357.055
3.085.997
27.369.971
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.309.104
47.400.046
64.008.121
103.435.461
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
49.309.104
47.400.046
64.008.121
103.435.461
Toplam Kaynaklar
52.995.458
49.757.101
67.094.118
130.805.432

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
38.510.554
4.146.413
19.841.101
103.411.221
Satışların Maliyeti
-20.531.700
-8.427.811
-13.947.612
-46.444.965
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
17.978.854
-4.281.398
5.893.489
56.966.256
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
17.978.854
-4.281.398
5.893.489
56.966.256
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
14.380.291
-6.212.971
5.873.645
53.234.393
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
14.377.536
-6.210.216
5.873.645
53.234.393
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
17.452.291
-183.303
19.389.492
70.635.519
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
14.039.745
1.463.376
16.467.340
56.678.373
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
14.039.745
1.463.376
16.467.340
56.678.373
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
14.039.745
1.463.376
16.467.340
56.678.373
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.193
137.292
140.728
-425.652
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.042.938
1.600.668
16.608.068
56.252.721
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
14.042.938
1.600.668
16.608.068
56.252.721

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır