PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

PER

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
5.397.173
14.962.917
59.218.327
97.377.479
Duran Varlıklar
238.704
241.352
424.463
4.716.727
Toplam Varlıklar
5.635.877
15.204.269
59.642.790
102.094.206
Kısa Vadeli Yükümlülükler
233.513
2.180.318
10.032.844
21.055.026
Uzun Vadeli Yükümlülükler
331.232
323.071
684.275
1.109.776
Toplam Yükümlülükler
564.745
2.503.389
10.717.119
22.164.802
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.071.132
12.700.880
48.925.671
79.929.404
Ödenmiş Sermaye
4.500.000
4.500.000
7.500.000
30.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
5.071.132
12.700.880
48.925.671
79.929.404
Toplam Kaynaklar
5.635.877
15.204.269
59.642.790
102.094.206

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
2.802.193
12.006.513
45.120.647
81.656.180
Satışların Maliyeti
-958.218
-1.553.096
-2.883.271
-7.382.294
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
1.843.975
10.453.417
42.237.376
74.273.886
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
1.843.975
10.453.417
42.237.376
74.273.886
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
408.691
8.380.620
37.377.667
36.945.071
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
408.691
8.380.620
50.339.867
73.469.707
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
346.853
8.240.702
50.059.100
28.049.382
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
276.233
6.199.188
40.440.505
12.108.989
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
276.233
6.199.188
40.440.505
12.108.989
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
276.233
6.199.188
40.440.505
12.108.989
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.564
-69.440
-215.714
-18.761
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
243.669
6.129.748
40.224.791
12.090.228
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
243.669
6.129.748
40.224.791
12.090.228

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır