ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
21.837.068
17.577.658
24.956.564
38.158.606
Duran Varlıklar
92.107.252
169.729.888
251.491.944
489.741.461
Toplam Varlıklar
113.944.320
187.307.546
276.448.508
527.900.067
Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.701.023
20.994.135
13.830.839
16.261.632
Uzun Vadeli Yükümlülükler
10.334.617
15.317.832
11.802.212
66.378.695
Toplam Yükümlülükler
26.035.640
36.311.967
25.633.051
82.640.327
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
87.908.680
150.995.579
250.815.457
445.259.740
Ödenmiş Sermaye
54.000.000
54.000.000
54.000.000
54.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
87.908.680
150.995.579
250.815.457
445.259.740
Toplam Kaynaklar
113.944.320
187.307.546
276.448.508
527.900.067

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
26.712.490
44.825.254
62.553.368
56.370.751
Satışların Maliyeti
-23.626.647
-40.826.704
-47.536.787
-38.107.902
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
3.085.843
3.998.550
15.016.581
18.262.849
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
3.085.843
3.998.550
15.016.581
18.262.849
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
136.319
-2.924.884
4.791.813
-4.180.935
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-7.561.599
34.463.602
86.361.792
74.253.928
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-6.759.537
36.461.806
87.199.121
76.834.184
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-6.496.340
29.561.746
93.064.375
35.648.230
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-6.496.340
29.561.746
93.064.375
35.648.230
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-6.496.340
29.561.746
93.064.375
35.648.230
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.431.191
33.525.153
6.755.503
4.017.074
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.927.531
63.086.899
99.819.878
39.665.304
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-9.927.531
63.086.899
99.819.878
39.665.304

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır