KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KORTS

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
8.304.826
14.480.000
22.468.442
30.823.617
Duran Varlıklar
5.049.140
8.679.631
14.364.283
12.462.238
Toplam Varlıklar
13.353.966
23.159.631
36.832.725
43.285.855
Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.270.575
10.877.167
17.239.996
22.206.492
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.405.237
2.930.764
4.566.136
5.602.058
Toplam Yükümlülükler
8.675.812
13.807.931
21.806.132
27.808.550
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.680.981
9.356.599
15.033.326
15.486.771
Ödenmiş Sermaye
330.000
330.000
330.000
330.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.827
-4.899
-6.733
-9.466
Toplam Özkaynaklar
4.678.154
9.351.700
15.026.593
15.477.305
Toplam Kaynaklar
13.353.966
23.159.631
36.832.725
43.285.855

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
4.059.963
6.436.096
11.639.437
6.368.894
Satışların Maliyeti
-3.156.523
-4.755.597
-9.672.200
-5.582.356
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
903.440
1.680.499
1.967.237
786.538
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
903.440
1.680.499
1.967.237
786.538
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
521.472
1.196.690
852.773
-112.058
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
514.078
1.144.306
837.800
-276.077
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
206.789
2.016.508
1.626.976
1.820.036
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
237.731
2.079.485
1.833.316
1.931.997
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
237.731
2.079.485
1.833.316
1.931.997
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19
-155
-76
-4.060
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
237.712
2.079.640
1.833.392
1.936.057
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.860.086
2.933.618
5.270.318
-1.481.285
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.097.817
5.013.103
7.103.634
450.712
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-624
-2.072
-1.834
-2.733
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
2.098.441
5.015.175
7.105.468
453.445

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır