ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.588.933.221
1.739.936
3.220.569
2.778.903
Duran Varlıklar
16.163.717.640
25.726.830
54.578.972
64.126.698
Toplam Varlıklar
17.752.650.861
27.466.766
57.799.541
66.905.601
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.853.135.751
3.425.248
6.086.514
6.773.814
Uzun Vadeli Yükümlülükler
5.262.826.784
6.720.662
16.095.687
18.027.993
Toplam Yükümlülükler
7.115.962.535
10.145.910
22.182.201
24.801.807
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.904.300.602
16.132.931
33.434.138
39.295.556
Ödenmiş Sermaye
563.875.937
563.876
563.876
563.876
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
732.387.724
1.187.925
2.183.202
2.808.238
Toplam Özkaynaklar
10.636.688.326
17.320.856
35.617.340
42.103.794
Toplam Kaynaklar
17.752.650.861
27.466.766
57.799.541
66.905.601

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
1.011.508.180
3.375.596
9.493.558
3.204.602
Satışların Maliyeti
-627.155.232
-2.100.952
-5.692.782
-2.249.052
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
384.352.948
1.274.644
3.800.776
955.550
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
384.352.948
1.274.644
3.800.776
955.550
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
202.971.664
815.967
2.007.866
367.154
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
2.684.675.628
3.720.012
4.291.535
369.630
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
1.367.646.231
2.670.145
4.840.319
368.904
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
1.014.986.519
2.938.285
2.720.198
404.578
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
0
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
1.014.986.519
2.938.285
2.720.198
404.578
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
104.975.292
276.374
489.831
189.849
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
910.011.227
2.661.911
2.230.367
214.729
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.710.452.660
3.733.208
3.251.873
748.057
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.725.439.179
6.671.493
5.972.071
1.152.635
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
383.726.800
468.471
636.378
189.849
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
5.341.712.379
6.203.022
5.335.693
962.786

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır