ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.949.037.953
3.373.444.633
5.464.758.250
11.513.862.306
Duran Varlıklar
1.138.877.550
1.706.487.244
3.159.542.430
10.930.111.119
Toplam Varlıklar
3.087.915.503
5.079.931.877
8.624.300.680
22.443.973.425
Kısa Vadeli Yükümlülükler
987.419.630
1.632.487.265
4.023.286.288
6.916.160.965
Uzun Vadeli Yükümlülükler
466.113.319
719.667.767
664.190.412
744.724.725
Toplam Yükümlülükler
1.453.532.949
2.352.155.032
4.687.476.700
7.660.885.690
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.634.382.554
2.727.776.845
3.936.823.980
14.783.087.735
Ödenmiş Sermaye
200.019.288
200.019.288
200.019.288
200.019.288
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Özkaynaklar
1.634.382.554
2.727.776.845
3.936.823.980
14.783.087.735
Toplam Kaynaklar
3.087.915.503
5.079.931.877
8.624.300.680
22.443.973.425

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
1.863.328.501
2.330.367.791
4.477.917.313
11.330.314.021
Satışların Maliyeti
-852.464.567
-971.238.808
-2.134.079.546
-6.584.386.361
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
1.010.863.934
1.359.128.983
2.343.837.767
4.745.927.660
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
1.010.863.934
1.359.128.983
2.343.837.767
4.745.927.660
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
756.522.986
1.353.282.819
1.690.685.072
2.009.484.024
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
762.254.545
1.370.949.761
1.838.939.482
2.406.082.425
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
646.539.535
1.158.328.215
1.299.551.031
1.975.558.207
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
651.448.684
1.170.087.476
1.360.224.221
3.385.418.491
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
651.448.684
1.170.087.476
1.360.224.221
3.385.418.491
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
651.448.684
1.170.087.476
1.360.224.221
3.385.418.491
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.442.915
21.947.596
22.433.473
132.970.983
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
656.891.599
1.192.035.072
1.382.657.694
3.518.389.474
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
656.891.599
1.192.035.072
1.382.657.694
3.518.389.474

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır