MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MSI

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
70.149.761
80.545.206
61.193.109
59.126.670
Duran Varlıklar
7.889.261
4.920.265
13.692.301
15.697.395
Toplam Varlıklar
78.039.022
85.465.471
74.885.410
74.824.065
Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.117.170
10.679.579
19.385.817
21.753.989
Uzun Vadeli Yükümlülükler
826.822
842.831
7.715.815
10.135.830
Toplam Yükümlülükler
7.943.992
11.522.410
27.101.632
31.889.819
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.095.030
73.943.061
47.783.778
42.934.246
Ödenmiş Sermaye
34.371.433
34.371.433
34.371.433
34.371.433
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
70.095.030
73.943.061
47.783.778
42.934.246
Toplam Kaynaklar
78.039.022
85.465.471
74.885.410
74.824.065

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
7.773.756
21.827.053
56.343.780
28.940.608
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
7.773.756
21.827.053
56.343.780
28.940.608
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
0
0
Brüt Kâr (Zarar)
7.773.756
21.827.053
56.343.780
28.940.608
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-12.562.381
-7.732.536
6.438.441
-4.868.686
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-6.348.390
4.324.356
15.555.898
-3.390.628
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-6.348.390
4.324.356
15.555.898
-3.390.628
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-6.908.785
3.877.495
11.623.491
-4.809.883
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-6.908.785
3.877.495
11.623.491
-4.809.883
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-6.908.785
3.877.495
11.623.491
-4.809.883
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.788
0
-149.082
-39.649
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.922.573
3.877.495
11.474.409
-4.849.532
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-6.922.573
3.877.495
11.474.409
-4.849.532

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır