ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
6.269.632.092
8.557.210.294
13.943.176.571
17.717.593.406
Duran Varlıklar
447.473.960
218.234.116
270.067.570
385.358.163
Toplam Varlıklar
6.717.106.052
8.775.444.410
14.213.244.141
18.102.951.569
Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.233.251.104
6.479.655.722
10.963.103.341
14.598.231.706
Uzun Vadeli Yükümlülükler
90.719.535
111.373.553
178.025.264
172.896.795
Toplam Yükümlülükler
5.323.970.639
6.591.029.275
11.141.128.605
14.771.128.501
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.106.992.953
1.909.258.332
2.761.918.203
3.030.399.434
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
286.142.460
275.156.803
310.197.333
301.423.634
Toplam Özkaynaklar
1.393.135.413
2.184.415.135
3.072.115.536
3.331.823.068
Toplam Kaynaklar
6.717.106.052
8.775.444.410
14.213.244.141
18.102.951.569

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
246.543.051.433
109.583.692.115
142.503.416.043
44.531.624.617
Satışların Maliyeti
-245.505.222.484
-107.714.224.569
-140.189.864.090
-43.602.185.383
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
1.037.828.949
1.869.467.546
2.313.551.953
929.439.234
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
1.037.828.949
1.869.467.546
2.313.551.953
929.439.234
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
600.516.962
1.269.066.881
1.527.726.414
684.837.067
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
595.647.895
1.259.980.640
1.540.335.207
678.009.259
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
531.397.463
1.246.012.171
1.560.776.092
727.984.847
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
420.975.439
977.305.184
1.233.476.504
581.163.550
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
420.975.439
977.305.184
1.233.476.504
581.163.550
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.101.277
35.330.864
62.572.529
23.143.054
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
382.874.162
941.974.320
1.170.903.975
558.020.496
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.738.644
10.032.052
17.267.081
115.670.668
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
425.714.083
987.337.236
1.250.743.585
696.834.218
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.477.481
31.681.966
48.687.796
28.350.420
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
390.236.602
955.655.270
1.202.055.789
668.483.798

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır