ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
389.846.813
813.545.409
810.368.983
907.313.250
Duran Varlıklar
245.617.123
566.250.759
1.021.846.032
1.097.397.154
Toplam Varlıklar
635.463.936
1.379.796.168
1.832.215.015
2.004.710.404
Kısa Vadeli Yükümlülükler
51.991.055
80.932.204
157.315.036
259.949.836
Uzun Vadeli Yükümlülükler
100.689.827
129.505.448
141.300.967
230.775.333
Toplam Yükümlülükler
152.680.882
210.437.652
298.616.003
490.725.169
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
365.072.223
423.582.383
556.890.282
547.634.278
Ödenmiş Sermaye
450.000.000
450.000.000
450.000.000
450.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
117.710.831
745.776.133
976.708.730
966.350.957
Toplam Özkaynaklar
482.783.054
1.169.358.516
1.533.599.012
1.513.985.235
Toplam Kaynaklar
635.463.936
1.379.796.168
1.832.215.015
2.004.710.404

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
252.468.153
332.872.831
733.222.564
969.298.885
Satışların Maliyeti
-199.178.870
-290.908.486
-656.354.882
-779.111.765
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
53.289.283
41.964.345
76.867.682
190.187.120
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
53.289.283
41.964.345
76.867.682
190.187.120
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-1.879.918
-39.189.434
-49.691.874
6.703.496
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-9.081.527
68.581.067
249.984.824
24.578.656
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-12.480.283
130.055.523
296.219.574
53.092.957
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-4.351.493
110.149.803
270.081.321
9.142.008
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-4.351.493
110.149.803
270.081.321
9.142.008
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.798.710
78.282.868
177.217.264
6.819.733
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
6.447.217
31.866.935
92.864.057
2.322.275
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
195.095
6.758.132
112.909.666
-28.755.786
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.156.398
116.907.935
382.990.987
-19.613.778
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.502.232
86.556.393
252.394.430
-10.357.774
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
6.345.834
30.351.542
130.596.557
-9.256.004

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır