ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
5.464.927
7.663.776
10.713.404
19.366.145
Duran Varlıklar
10.494.828
11.483.555
22.072.837
23.890.743
Toplam Varlıklar
15.959.755
19.147.331
32.786.241
43.256.888
Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.536.100
4.322.509
7.482.502
11.409.603
Uzun Vadeli Yükümlülükler
5.054.306
6.088.181
10.333.897
15.464.401
Toplam Yükümlülükler
8.590.406
10.410.690
17.816.399
26.874.004
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.515.034
7.662.411
13.055.214
14.251.301
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
854.315
1.074.230
1.914.628
2.131.583
Toplam Özkaynaklar
7.369.349
8.736.641
14.969.842
16.382.884
Toplam Kaynaklar
15.959.755
19.147.331
32.786.241
43.256.888

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
12.245.010
14.391.013
21.929.535
8.665.426
Satışların Maliyeti
-8.038.410
-9.318.818
-14.212.544
-5.821.630
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
4.206.600
5.072.195
7.716.991
2.843.796
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
4.206.600
5.072.195
7.716.991
2.843.796
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
1.521.151
2.143.130
3.433.828
1.327.994
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
1.523.799
2.055.242
3.347.344
1.364.950
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
1.188.927
1.766.150
3.572.077
1.155.844
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
942.246
1.318.170
2.420.837
700.911
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-3.964
Net Dönem Kârı (Zararı)
942.246
1.314.206
2.420.837
700.911
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-23.523
81.535
149.425
70.971
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
965.769
1.232.671
2.271.412
629.940
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
303.171
325.199
4.674.167
712.131
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.245.417
1.639.405
7.095.004
1.413.042
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.769
252.919
941.082
216.955
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.216.648
1.386.486
6.153.922
1.196.087

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır