ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Finansal Varlıklar (Net)
233.709.550
313.502.283
475.115.090
575.135.360
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
674.181.136
1.063.088.554
1.711.962.068
1.820.063.591
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)
2.481
1.772
3.522
1.407
Ortaklık Yatırımları
1.195.858
1.687.204
3.431.387
3.075.003
Maddi Duran Varlıklar (Net)
11.672.864
20.265.059
31.184.968
33.383.788
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
680.116
838.555
2.101.641
2.368.635
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
1.373.817
2.110.015
15.087.803
15.837.580
Cari Vergi Varlığı
2.013
10.862
0
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
231.043
8.517.784
14.507.046
26.752.987
Diğer Aktifler (Net)
8.637.340
23.876.662
43.617.026
46.279.076
Varlıklar Toplamı
931.686.218
1.433.898.750
2.297.010.551
2.522.897.427
Mevduat
647.429.285
1.089.655.417
1.930.881.616
2.038.512.886
Alınan Krediler
17.598.565
17.095.256
23.657.119
29.210.812
Para Piyasalarına Borçlar
140.034.745
105.240.015
28.424.761
125.815.287
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
8.176.772
13.330.441
17.151.189
16.107.284
Fonlar
138.541
237.542
571.618
14.295
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Türev Finansal Yükümlülükler
2.470.437
822.352
895.257
2.711.610
Faktoring Yükümlülükleri
2.117
1.136
16.982
13.721
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net)
1.056.835
1.519.162
2.293.681
3.000.957
Karşılıklar
3.713.834
9.126.847
13.262.861
15.369.128
Cari Vergi Borcu
949.024
9.678.370
5.183.775
5.233.449
Ertelenmiş Vergi Borcu
2.152
2.152
2.152
3.613
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
21.643.352
27.215.261
42.130.280
45.123.681
Diğer Yükümlülükler
44.459.188
72.547.721
89.624.317
93.599.423
Özkaynaklar
44.011.371
87.427.078
142.914.943
148.181.281
Ödenmiş Sermaye
2.473.776
4.969.121
7.184.778
7.184.778
Yükümlülükler Toplamı
931.686.218
1.433.898.750
2.297.010.551
2.522.897.427

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Net Faiz Geliri veya Gideri
26.041.790
70.120.181
45.987.324
14.509.952
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri
4.524.121
9.372.362
21.067.911
8.682.886
Temettü Gelirleri
4.051
54.260
20.280
0
Ticari Kâr veya Zarar (Net)
-12.602.946
-5.752.036
-15.970.397
-11.444.084
Diğer Faaliyet Gelirleri
6.626.116
3.913.050
19.344.012
6.053.679
Faaliyet Brüt Kârı
24.593.132
77.707.817
70.449.130
17.802.433
Net Faaliyet Kârı (zararı)
1.846.712
21.046.296
15.116.736
-5.316.195
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
1.882.949
21.155.826
15.326.860
-5.213.137
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
1.844.458
15.471.303
17.753.239
5.609.461
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
1.844.458
15.471.303
17.753.239
5.609.461
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
1.835.971
15.465.512
16.830.755
5.508.806
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
8.487
5.791
922.484
100.655
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.415.661
14.152.776
1.665.774
-1.024.433
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
428.797
29.624.079
19.419.013
4.585.028

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır