EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ECILC
Merkez Adresi
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 34394 Levent, İstanbul
Elektronik Posta Adresi
eis@eczacibasi.com.tr
İnternet Adresi
www.eis.com.tr / www.eczacibasi.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST 100-30 / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST YILDIZ / BIST MALİ / BIST 100 / BIST TEMETTÜ / BIST İSTANBUL / BIST TÜM
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Gülnur Günbey Kartal
Sermaye Piyasası İlişkileri ve Finansal Kontrol Müdürü / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Yatırımcı İlişkileri Müdürü
gulnur.gunbey@eczacibasi.com.tr
(212) 371 73 94 / (212) 371 70 00
Şerife Bilen
Finansal Planlama ve Kontrol Sorumlu Uzmanı / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi
serife.bilen@eczacibasi.com.tr
(212) 371 73 93 / (212) 371 70 00
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri