Merkez Adresi
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:17 1.Levent / İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@metroyo.com
İnternet Adresi
www.metroyo.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
REFORM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST MENKUL KIYM Y.O.
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR - GRUP 2
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Yusuf Murat ZELEF
Genel Müdür
muratzelef@metroyo.com
0212 344 16 85
Ceren DEŞEN
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
cdesen@metroyo.com
0212 344 09 00-Dahili 322
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri