Merkez Adresi
Yeni Mahalle Uludağ Caddesi No:170 İç Kapı No:1 16451 KESTEL / BURSA
Elektronik Posta Adresi
GENEL MÜDÜRLÜK : genmud@bursacimento.com.tr
İnternet Adresi
www.bursacimento.com.tr
Şirketin Süresi
Şirketin süresi sınırsızdır.
Bağımsız Denetim Kuruluşu
SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM-100 / BIST KATILIM 50 / BIST 500 / BIST KATILIM 100 / BIST TÜM / BIST TAŞ, TOPRAK / BIST SINAİ / BIST YILDIZ / BIST KATILIM TUM / BIST BURSA
Şirketin Sektörü
İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Ferruh ŞENTEPE
Genel Müdür Yardımcısı-Mali İdari
f.sentepe@bursacimento.com.tr
T:0-224-3721560
Fehmi DAYANÇ
Muhasebe Müdürü - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
f.dayanc@bursacimento.com.tr
T:0-224-3721560
Mine ÇAKIR
Muhasebe Memuru - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli
m.cakir@bursacimento.com.tr
T:0-224-3721560
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri