Merkez Adresi
PÜRTELAŞ HASAN MAHALLESİ MECLİSİ MEBUSAN CAD.NO:37 34427 SALIPAZARI BEYOĞLU İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
investor@borusan.com
İnternet Adresi
www.borusanyatirim.com
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST YILDIZ / BIST 500 / BIST MALİ / BIST İSTANBUL / BIST 100-30 / BIST 100 / BIST TÜM / BIST TEMETTÜ / BIST HOLDİNG VE YATIRIM
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
CEM YÜCESOY
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
investor@borusan.com
0 212 362 01 44
ALPEREN KARAKAYA
Yatırımcı İlişkileri Yönetici Yardımcısı
investor@borusan.com
0 212 362 01 08
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri