Merkez Adresi
Muallim Naci Cad. No : 69 34347 Ortaköy-Beşiktaş / İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
agmyo@alarko.com.tr
İnternet Adresi
www.alarkoyatirim.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz.
Bağımsız Denetim Kuruluşu
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST 500 / BIST MALİ / BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. / BIST YILDIZ / BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST TEMETTÜ
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Metin FRANKO
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
metin.franko@alarko.com.tr
(0212) 310 34 14
Fatma ACAR
Mali İşler Müdürü
fatma.acar@alarko.com.tr
(0212) 310 34 63
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri