Merkez Adresi
Mustafa Kemal Mahallesi, 2123 Cadde, Cepa Sit. Alışveriş Merkezi, Apartman No:2/501, Çankaya/Ankara
Elektronik Posta Adresi
investor.relations@forte.com.tr
İnternet Adresi
www.forte.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
RAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST ANA / BIST HALKA ARZ / BIST ANKARA / BIST TEKNOLOJİ / BIST BİLİŞİM / BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST KATILIM TUM
Şirketin Sektörü
TEKNOLOJİ / BİLİŞİM
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Safiye Durak
Mali İşler Direktörü
investor.relations@forte.com.tr
+90 312 473 40 85
Murat Kutay PAİLER
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
investor.relations@forte.com.tr
0 312 473 40 83
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri