Merkez Adresi
BÜYÜKDERE CADDESİ NO:173 1.LEVENT PLAZA A/BLOK KAT:2 LEVENT-ŞİŞLİ/İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
info@fibafaktoring.com.tr
İnternet Adresi
www.fibafactoring.com.tr
Şirketin Süresi
SÜRESİZDİR
Bağımsız Denetim Kuruluşu
RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Begüm Başlı Öge
Mali ve İdari İşler Bölüm Yöneticisi
begum.basli@fibafactoring.com.tr
(212) 385 14 51
Asiye Çerkezoğlu
Finansal Raporlama ve Planlama Birim Müdürü
asiye.cerkezoglu@fibafactoring.com.tr
(212) 385 15 02
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri