Merkez Adresi
Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane - İstanbul
Elektronik Posta Adresi
haberlesme@sekerbank.com.tr
İnternet Adresi
www.sekerbank.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST 100-30 / BIST 100 / BIST 50 / BIST MALİ / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ / BIST TÜM / BIST YILDIZ / BIST BANKA / BIST KURUMSAL YÖNETİM
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR / KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
ABCD Grubu
A
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Sibel Kırmızılar
Yönetmen/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Sibel.Kirmizilar@sekerbank.com.tr
212 319 71 04
Oya Sarı
Birim Müdürü/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü
Oya.Sari@sekerbank.com.tr
212 319 71 58
İnci Kutsar
Yetkili Yardımcısı/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü
inci.kutsar@sekerbank.com.tr
212 319 71 57
Tabloda verilen tarihler, söz konusu kişilerin göreve ilk atanma tarihleridir. Sibel Kırmızılar'ın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde görevlendirilmesi ise 05.08.2015 tarihinde yapılmıştır.
----
----
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri