Merkez Adresi
Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane - İstanbul
Elektronik Posta Adresi
haberlesme@sekerbank.com.tr
İnternet Adresi
www.sekerbank.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST 500 / BIST LİKİT BANKA / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST 100 / BIST BANKA / BIST 100-30 / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 / BIST MALİ / BIST YILDIZ / BIST TÜM / BIST KURUMSAL YÖNETİM
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / BANKALAR
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA) / YILDIZ PAZAR
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Entegre Rapor
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Burak Latif Latifoğlu
Genel Müdür Yardımcısı/Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
----
----
Oya Sarı
Birim Müdürü/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü
Oya.Sari@sekerbank.com.tr
212 319 71 58
Beril Budak Aldan
Yetkili /Mali Kontrol İştirakler ve Pay Sahipleri
beril.budak@sekerbank.com.tr
212 319 70 28
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri