Merkez Adresi
Büyükdere Caddesi Esentepe Mahallesi Maya Akar Center No: 102 Kat:11 Daire: 47 Şişli/İstanbul
Elektronik Posta Adresi
nsavrum@baserfaktoring.com.tr --- cmimir@baserfaktoring.com.tr
İnternet Adresi
www.baserfaktoring.com.tr
Şirketin Süresi
SÜRESİZ
Bağımsız Denetim Kuruluşu
AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
NİGAR SAVRUM
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
nsavrum@baserfaktoring.com.tr
0212 292 80 90
CEM MİMİR
MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
cmimir@baserfaktoring.com.tr
0212 292 80 90
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri