GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.

GARFL
Merkez Adresi
Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No: 15 K: 3 34899 Pendik - İstanbul
Elektronik Posta Adresi
hazine@garantibbvafilo.com.tr --- garantifilo@hs03.kep.tr --- info@garantibbvafilo.com.tr
İnternet Adresi
www.garantifilo.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Yaman Doğansoy
Genel Müdür Yardımcısı
ydogansoy@garantibbvafilo.com.tr
(0216)625 43 60
Gözde Midillioğlu
Genel Müdür Yardımcısı
gtezel@garantibbvafilo.com.tr
(0216) 625 43 06
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri