Merkez Adresi
Maslak Mahallesi Meydan Sokak Veko Giz Plaza No:3 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
yatirimci@ekofactoring.com
İnternet Adresi
www.ekofactoring.com
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Tansel Seçim ÖZ
Mali İşler ve Uluslararası İşlemlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
toz@ekofactoring.com
0212 329 2100
Fikret ŞAKİ
Muhasebe Müdürü
fsaki@ekofactoring.com
0212 329 21 00
Levent Kadri ŞAVLUĞ
Finansman Yönetmeni
lsavlug@ekofactoring.com
0212 329 21 00
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri