Merkez Adresi
Büyükdere Caddesi Özsezen İş merkezi C blok no:126 kat 9 Şişli İstanbul
Elektronik Posta Adresi
maliisler@akfactoring.com.tr
İnternet Adresi
www.akfactoring.com.tr
Şirketin Süresi
süresizdir
Bağımsız Denetim Kuruluşu
HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Alkan AKKOYUN
Genel Müdür Yard.
alkanakkoyun@akfactoring.com.tr
02125273131
Uğur DEMİRKILIÇ
Mali ve İdari İşler Müdür Yard.
ugurdemirkilic@akfactoring.com.tr
02125273131
Gökçe ÇAĞLAR
Mali ve İdari İşler Müdürü
gokcecaglar@akfactoring.com.tr
02125273131-1200
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri