Merkez Adresi
Büyükdere Caddesi Özsezen İş merkezi C blok no:126 kat 9 Şişli İstanbul
Elektronik Posta Adresi
maliisler@akfactoring.com.tr
İnternet Adresi
info@akfactoring.com.tr
Şirketin Süresi
süresizdir
Bağımsız Denetim Kuruluşu
HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
KESİN ALIM-SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Yıldıray UZUN
Genel Müdür Yard
yildirayuzun@akfactoring.com.tr
212 527 31 31
Ayhan KOÇ
Mali ve İdari İşler Müdürü
ayhankoc@akfactoring.com.tr
212 527 31 31
Uğur DEMİRKILIÇ
Mali ve İdari Yönetmen Yrd
ugurdemirkilic@akfactoring.com.tr
212 527 31 31
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri