Merkez Adresi
Büyükdere Caddesi Özsezen İş merkezi C blok no:126 kat 9 Şişli İstanbul
Elektronik Posta Adresi
maliisler@akfactoring.com.tr
İnternet Adresi
www.akfactoring.com.tr
Şirketin Süresi
süresizdir
Bağımsız Denetim Kuruluşu
HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Mehmet Oğuzhan TANYERİ
Mali ve İdari İşler Grup Müdürü
oguzhantanyeri@akfactoring.com.tr
02125273131-1200
Alkan AKKOYUN
Genel Müdür Yard.
alkanakkoyun@akfactoring.com.tr
02125273131
Uğur DEMİRKILIÇ
Mali ve İdari İşler Yönetmeni
ugurdemirkilic@akfactoring.com.tr
02125273131
Özlem ÖZKAN
Mali ve İdari İşler Yetkili
ozlemozkan@akfactoring.com.tr
212 527 31 31
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri