Merkez Adresi
Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:51 34398 Maslak-Sarıyer / İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@verusa.com.tr
İnternet Adresi
www.verusa.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST MALİ / BIST TÜM-100 / BIST TEMETTÜ / BIST İSTANBUL / BIST ANA
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR - GRUP 1
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Mustafa ARSLAN
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
mustafa.arslan@verusa.com.tr
0212 290 74 90
Sema KAYA
Bütçe ve Raporlama Yöneticisi
sema.kaya@verusa.com.tr
0212 290 74 90
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri