Merkez Adresi
YILDIZPOSTA CADDESİ NO:17 KAT:4 ESENTEPE/ŞİŞLİ/İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
info@euroyatirim.com.tr
İnternet Adresi
www.euroyatirim.com.tr
Şirketin Süresi
SÜRESİZ
Bağımsız Denetim Kuruluşu
BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM / BIST ANA / BIST TÜM-100 / BIST İSTANBUL / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST MALİ
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR - GRUP 1
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Mehmet Murat Fenerci
Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi
m.fenerci@euroyatirim.com.tr
0212 354 07 00
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri