AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKMGY
Merkez Adresi
Kültür Mah. Nisbetiye Cad. Akmerkez No: 56/1 Beşiktaş/İstanbul
Elektronik Posta Adresi
gyo@akmerkez.com.tr
İnternet Adresi
http://www.akmgyo.com/
Şirketin Süresi
SÜRESİZ
Bağımsız Denetim Kuruluşu
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM-100 / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. / BIST MALİ / BIST TÜM / BIST TEMETTÜ
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ALT PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Murat KAYMAN
Genel Müdür
murat@akmerkez.com.tr
0212-282 01 70
Hatice KARA
Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasaları Danışmanı
yatirimciiliskileri@akmerkez.com.tr
0212-282 01 70
Gizem ÇİMEN
Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
yatirimciiliskileri@akmerkez.com.tr
0212-282 01 70
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri