Merkez Adresi
Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş / İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
info@metemtur.com
İnternet Adresi
www.metemtur.com
Şirketin Süresi
Süresiz olarak kurulmuştur
Bağımsız Denetim Kuruluşu
VENTERA BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST 500 / BIST MALİ / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST TÜM-100 / BIST İSTANBUL / BIST ANA / BIST TÜM
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
ENGİN KIRALIOĞLU
SERMAYE PİYASASI. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ
engink@metemtur.com
0212 282 97 87
ÖMER İSLAM
SERMAYE PİYASASI. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ GÖREVLİSİ .
omerislam@metemtur.com
0212 282 97 87
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri