Merkez Adresi
Horozluhan Mahallesi Cihan Sk. No 15 42300 Selçuklu-KONYA
Elektronik Posta Adresi
konyacimento@vicat.com.tr
İnternet Adresi
www.konyacimento.com.tr
Şirketin Süresi
Şirketin Süresi, Şirket'in kuruluşundan başlamak üzere (90) Doksan senedir. Bu süre Genel Kurul kararıyla ve şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle kısaltılıp uzatılabilir. Sürenin uzatılması halinde, bu durum bir Esas Sözleşme değişikliği niteliği taşıdığından Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak gereklidir. (Esas Sözleşme, Madde 6)
Bağımsız Denetim Kuruluşu
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST KATILIM 50 / BIST 100-30 / BIST 500 / BIST TAŞ, TOPRAK / BIST 100 / BIST TÜM / BIST KONYA / BIST KATILIM 100 / BIST YILDIZ / BIST KATILIM TUM / BIST SINAİ
Şirketin Sektörü
İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Emine ÜSTÜNDAĞ
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
emine.ustundag@vicat.com.tr
0 332 3460355
Serkan ÇUBUK
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi
serkan.cubuk@vicat.com.tr
0 332 3460355
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri