Fon
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları
İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
50-90
Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri
Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
10-50
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç ettiği Sermaye Piyasası Araçları
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-30
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
0-30
Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Ortaklık Payları,
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-30
TL cinsinden ve Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Fon Kullanıcısı Bankalar Olan veya Kendisi veya Fon Kullanıcısı Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Kira Sertifikaları
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-30
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-30
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-30
Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
Vaad Sözleşmeleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-40
TL Cinsinden Katılma Hesabı
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
------
Yurtiçi Ortaklık Payları
80-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-20
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Yurtiçi Ortaklık Payları
25-40
Kamu İç Borçlanma Araçları
50-60
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
5-20
Ters Repo İşlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)
0-20
Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Hazine Müsteşarlığı Tarafından İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları
84-100
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı, Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları
0-15
BİST 100 endeksindeki veya BİST katılım endeksindeki hisse senetleri
0-10
BIST Repo-Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri
0-1
Devlet İç Borçlanma Senetleri
25-100
Ters Repo İşlemleri
0-75
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL)*
0-25
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
60-90
BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar
10-30
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları
0-8
TL cinsinden vadeli mevduat ve katılma hesabı
0-20
Ters repo ve Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-2
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
80-100
Ulusal ve Uluslararası Borsalarda İşlem Gören Altın ve Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Ters Repo İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat / Vadesiz Mevduat / Katılım Hesabı (TL-Döviz - Altın)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
YatırımFonuKatılmaPayları,YabancıYatırımFonuPayları,Borsa YatırımFonuKatılmaPayları,GayrimenkulYatırımFonuKatılım Payları,GirişimSermayesiYatırımFonuKatılmaPaylarıveYatırım Ortaklığı Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikaları
Amerikan Doları Cinsinden Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
80-100
Amerikan Doları Cinsinden Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
0-20
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
Euro Cinsinden Kamu ve/veya Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
0-20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-20
İl özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi ve belediyelerin sermaye piyasası araçları ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşların borçlanma amacıyla yurt dışında çıkardığı sermaye piyasası araçları
0-20
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Ters Repo İşlemleri
0-10
Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları (TL-Döviz)
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Kira Sertifikaları
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-20
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Borsada işlem görmeyen)
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
80-100
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
Ters Repo İşlemleri
0-10
Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Devletin kefalet ettiği il özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi, belediyelerin sermaye piyasası araçları
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları (TL-Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikaları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
YatırımFonuKatılmaPayları,YabancıYatırımFonuPayları,Borsa YatırımFonuKatılmaPayları,GayrimenkulYatırımFonuKatılım Payları,GirişimSermayesiYatırımFonuKatılmaPaylarıveYatırım Ortaklığı Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
80-100
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
Ters Repo İşlemleri
0-10
Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Devletin kefalet ettiği il özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi, belediyelerin sermaye piyasası araçları
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları (TL-Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
YatırımFonuKatılmaPayları,YabancıYatırımFonuPayları,Borsa YatırımFonuKatılmaPayları,GayrimenkulYatırımFonuKatılım Payları,GirişimSermayesiYatırımFonuKatılmaPaylarıveYatırım Ortaklığı Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikaları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-50
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-75
Kamu Dış Borçlanma Araçları (USD)-Eurobond
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-100
Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Varlıklar
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-10
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (USD)-Eurobond
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-100
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
Kira Sertifikası (TL)
DİĞER
0-20
YatırımFonuKatılmaPayları,YabancıYatırımFonuPayları,Borsa YatırımFonuKatılmaPayları,GayrimenkulYatırımFonuKatılım Payları,GirişimSermayesiYatırımFonuKatılmaPaylarıveYatırım Ortaklığı Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-50
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-50
Altın ve diğer Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Menkul Kıymetler
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-50
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-50
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Ters Repo İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları (TL-Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-100
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
YatırımFonu Katılma Payları,YabancıYatırımFonu Payları,BorsaYatırımFonuKatılmaPayları,GayrimenkulYatırımFonuKatılımPayları,GirişimSermayesi YatırımFonuKatılmaPaylarıveYatırımOrtaklığıPayları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Kamu Dış Borçlanma Araçları
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-50
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-50
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-50
Ters Repo İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları (TL-Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
DİĞER
0-20
YatırımFonuKatılmaPayları,YabancıYatırımFonuPayları,Borsa YatırımFonuKatılmaPayları,GayrimenkulYatırımFonuKatılım Payları,GirişimSermayesiYatırımFonuKatılmaPaylarıveYatırım Ortaklığı Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
Kira sertifikaları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. EMANET PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Ters Repo İşlemleri
0-100
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
80-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Ters Repo İşlemleri
0-10
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları (TL-Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
YatırımFonuKatılmaPayları,YabancıYatırımFonuPayları,BorsaYatırımFonuKatılmaPayları,Gayrimenkul Yatırım FonuKatılımPayları,GirişimSermayesiYatırımFonu Katılma Payları Ve YatırımOrtaklığıPayları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
80-100
Euro Cinsinden Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Euro Cinsinden Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Amerikan Doları Cinsinden Kamu ve/veya Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
0-20
İl özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi ve belediyelerin sermaye piyasası araçları ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşların borçlanma amacıyla yurt dışında çıkardığı sermaye piyasası araçları
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Ters Repo İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları (TL-Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
YatırımFonuKatılmaPayları,YabancıYatırımFonuPayları,Borsa YatırımFonuKatılmaPayları,GayrimenkulYatırımFonuKatılım Payları,GirişimSermayesiYatırımFonuKatılmaPaylarıveYatırım Ortaklığı Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikaları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-10
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Borsada işlem görmeyen)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
80-100
Amerikan Doları Cinsinden Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Amerikan Doları Cinsinden Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Euro Cinsinden Kamu ve/veya Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
0-20
İl özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi ve belediyelerin sermaye piyasası araçları ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşların borçlanma amacıyla yurt dışında çıkardığı sermaye piyasası araçları
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Ters Repo İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat (TL-Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
YatırımFonuKatılmaPayları,YabancıYatırımFonuPayları,Borsa YatırımFonuKatılmaPayları,GayrimenkulYatırımFonuKatılım Payları,GirişimSermayesiYatırımFonuKatılmaPaylarıveYatırım Ortaklığı Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikaları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-10
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Borsada işlem görmeyen)
Yerli ve Yabancı Borçlanma Araçları
(20-80)
Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları
(20-80)
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları -Eurobond
(0-20)
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları(TL)
(0-20)
Ters Repo İşlemleri
(0-10)
Vadeli Mevduat / Katılım Hesabı(TL-Döviz)
(0-20)
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
(0-20)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
(0-10)
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
(0-20)
Kira Sertifikaları
(0-20)
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
(0-10)
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
(0-20)
Kamu İç Borçlanma Araçları
(0-20)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
70-100
Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikaları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-15
Teminatlı Menkul Kıymetler ile Varlık veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat veya Katılma Hesabı
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
10-15
BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksive Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerinde Yer Alan Ortaklık Payları
Ters Repo İşlemleri
0-5
BIST Repo-Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen Ters Repo, Takasbank ve/veya Yurtiçi yurt içi organize para piyasası işlemleri
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
70-100
Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları, Ters Repo, Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
25-100
Devlet İç Borçlanma Senetleri
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat (TL/ Döviz) / Katılma Hesapları (TL/ Döviz)
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler /Gelir Ortaklığı Senetleri
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-10
(Borsada İşlem Görmeyen)(TL/Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Ters Repo İşlemleri
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
60-90
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-30
Türk Lirası Cinsinden ve Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla; Bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları,
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-30
Türk Lirası Cinsinden ve Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla;Fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-30
Türk Lirası Cinsinden ve Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla;İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
10-30
BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Ortaklık Payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı
Ters Repo İşlemleri
0-2
Ters repo , Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
80-100
Ulusal ve Uluslararası Borsalarda İşlem Gören Altın ve Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Kamu Dış Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira sertifikaları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler /Gelir Ortaklığı Senetleri
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
Ters Repo İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA FİNANS DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-100
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-50
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-50
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-100
Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
Kira Sertifikası (TL)
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-20
Yabancı Kira Sertifikası (Döviz)
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-50
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
Kamu Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
Ters Repo İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat/ Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantlar
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA FİNANS DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-100
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-50
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-50
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-100
Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
Kira Sertifikası (TL)
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-50
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-30
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Ters Repo İşlemleri
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-30
Kamu Dış Borçlanma Araçları (USD)-Eurobond
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-30
Kamu İç Borçlanma Araçları/Hazine Bonosu
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
30-70
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-30
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-10
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-10
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-10
Kira Sertifikası (TL)
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-10
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları(USD)-Eurobond
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma, Yabancı Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu Katılma, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Ve Yatırım Ortaklığı
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
60-80
Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabı
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
20-40
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-20
Azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler
Ters Repo İşlemleri
0-10
Azami 184 gün vadeli ters repo
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Takasbank ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemleri
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
60-100
Türk Lirası cinsinden fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikaları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
60-100
Türk Lirası cinsinden katılma hesabı
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-40
Azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-40
Azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-40
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikaları
Vaad Sözleşmeleri
0-10
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
80-100
BIST Temettü Endeksi kapsamında yer alan Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
Yurtiçi Ortaklık Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikası (TL)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
80-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (USD)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları (TL/ Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (EURO)
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (TL / Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Özel Sektör İç Borçlanma Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikası (TL)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma, Yabancı Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu Katılma, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Ve Yatırım Ortaklığı
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL/Döviz)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
80-100
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları ile Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Gayrimenkul Sertifikaları
0-20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikası (TL/Döviz)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Ters Repo İşlemleri
0-10
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
80-100
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları ile Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Gayrimenkul Sertifikaları
0-20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikası (TL/Döviz)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Ters Repo İşlemleri
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
40-80
Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-50
Kamu Dış Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-30
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-25
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Yatırım Fonu Katılma, Yabancı Yatırım Fonu, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma ve Yatırım Ortaklığı
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikası (TL)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Ters Repo İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Ters Repo İşlemleri
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-79
Kamu Dış Borçlanma Araçları (USD)-Eurobond
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-10
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (USD)-Eurobond
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-50
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-100
Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Varlıklar
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-100
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
Kira Sertifikası (TL)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
30-79
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
20-70
Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-50
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-50
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-50
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-50
Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma, Yabancı Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu Katılma, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Ve Yatırım Ortaklığı
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikası (TL)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları
Ters Repo İşlemleri
0-100
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. EMANET PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat / Katılma Hesapları (TL/ Döviz)
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
80-100
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikası (TL)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
80-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (Euro)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (USD)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Kamu\Özel Sektör İç Borçlanma Araçları (TL\ Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Döviz)
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat /Katılma Hesabı (TL/Döviz)
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma, Yabancı Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu Katılma, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Ve Yatırım Ortaklığı
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikası (TL)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
20-80
Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
20-80
Yerli ve Yabancı Borçlanma Araçları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat /Katılma Hesabı (TL/Döviz)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma, Yabancı Yatırım Fonu Katılma, Borsa Yatırım Fonu Katılma, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Ve Yatırım Ortaklığı
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikası (TL)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
20-80
Yerli ve Yabancı Borçlanma Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
20-80
Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikası (TL)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL/Döviz)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
70-100
İlgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-15
Türk Lirası Cinsinden; Katılım Esaslarına Uygun Teminatlı Menkul Kıymetler ile Varlık veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Türk Lirası Cinsinden Katılma Hesabı
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
10-15
Katılım 50 Endeksi?ndeki Ortaklık Payları
Vaad Sözleşmeleri
0-5
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
60-90
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Katılma Hesabı (TL)
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-30
TL cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-30
Katılım Esaslarına Uygun İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler ve ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
10-30
Katılım 50 Endeksindeki Ortaklık Payları
Vaad Sözleşmeleri
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
70-100
Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikaları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-15
Teminatlı Menkul Kıymetler ile Varlık veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat veya Katılma Hesabı
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
10-15
BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksive Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerinde Yer Alan Ortaklık Payları
Ters Repo İşlemleri
0-5
BIST Repo-Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen Ters Repo, Takasbank ve/veya Yurtiçi yurt içi organize para piyasası işlemleri
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-40
Özel Sektör İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-10
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (TL/Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-50
Kamu İç Borçlanma Araçları (TL/ Döviz)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Ters Repo İşlemleri
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-10
Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları(USD)-Eurobond
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-50
Kamu İç Borçlanma Araçları/Hazine Bonosu
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-5
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VAKFI BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-5
Yatırım Fonu Katılma Payları /Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları /Yabancı Yatırım fonu Katılma Payları /Serbest Yatırım Fonu Katılma Payları /Korumalı veya Garantili Yatırım Fonu Katılma Payları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-5
Varantlar / Sertifikalar
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-5
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-5
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-5
Yabancı Borçlanma Araçları
Gayrimenkul Sertifikaları
0-5
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-5
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının İhraç Ettiği Para ve Sermaye Piyasası Aracı / Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-5
Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-5
Gelir Ortaklığı Senetleri
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-5
Kira Sertifikası (TL/Döviz)
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-5
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
80-100
Koç İştirak Endeksi kapsamında yer alan Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
BIST Tüm Endeksi kapsamında yer alan diğer Ortaklık Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma, Yabancı Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu Katılma, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Ve Yatırım Ortaklığı
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikası (TL)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları-Eurobond
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Ters Repo İşlemleri
0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Yurtiçi Kira Sertifikası
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-20
Yabancı Kira Sertifikası
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları-Eurobond
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-30
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-10
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-10
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu,Yabancı Yatırım Fonu, Gayrimenkul Yatırım Fonu,Girişim Sermayesi Yatırım Fonu,Yatırım Ortaklığı Payları, Yabancı Borsa Yatırım Fonu
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Katılma Hesabı (TL)
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Yurtiçinde ihraç edilmiş Türk Lirası cinsinden Özel Sektör Kira Sertifikaları
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-100
Altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Katılım Esaslarına Uygun; Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Yabancı Yatırım Fonu, Gayrimenkul Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Yatırım Ortaklığı Payları, Yabancı Borsa Yatırım Fonu
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
0-100
Katılım 50 Endeksi?ndeki Ortaklık Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Katılma Hesabı (TL)
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
Yurtiçinde ihraç edilmiş Türk Lirası cinsinden Özel Sektör Kira Sertifikaları
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-100
Altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Katılım Esaslarına Uygun; Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Yabancı Yatırım Fonu, Gayrimenkul Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Yatırım Ortaklığı Payları, Yabancı Borsa Yatırım Fonu
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
0-100
Katılım 50 Endeksi?ndeki Ortaklık Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Ters Repo İşlemleri
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları-Eurobond
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-10
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-10
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-10
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Yurtiçi Kira Sertifikası
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-20
Yurtdışı Kira Sertifikası
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları-Eurobond
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Yatırım Fonu Katılma /Borsa Yatırım Fonu Katılma /Yabancı Yatırım Fonu Katılma/ Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım /Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma /Yatırım Ortaklığı/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Ters Repo İşlemleri
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları-Eurobond
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-10
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-10
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Yurtiçi Kira Sertifikası
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-20
Yabancı Kira Sertifikası
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları-Eurobond
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Yatırım Fonu Katılma /Borsa Yatırım Fonu Katılma /Yabancı Yatırım Fonu Katılma/ Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım /Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma /Yatırım Ortaklığı/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
50-90
Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri
Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
10-50
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-40
TL Cinsinden Vadeli Mevduat / Katılma Hesapları
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-2
Ters Repo ve Takasbank ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-30
BIST 100 Endeksindeki ve BIST Sürdürülebilirlik Endekslerindeki Ortaklık Payları ve Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endeksindeki Ortaklık Payları
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-30
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-30
Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yatırım Ortaklığı Payları
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-30
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-30
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
Yurt içi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Ters Repo İşlemleri
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları-Eurobond
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-10
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-10
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-10
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları-Eurobond
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu, Yabancı Yatırım Fonu, Gayrimenkul Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Payları, Yatırım Ortaklığı Payları, Yabancı Borsa Yatırım Fonu
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
25-100
Kamu Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-75
Özel Sektör Borçlanma Araçları
Ters Repo İşlemleri
0-75
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler /Gelir Ortaklığı Senetleri
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
60-90
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-30
TL cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-30
TL cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-30
İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler ve ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
10-30
BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endeksindeki ortaklık payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı
Ters Repo İşlemleri
0-2
Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
80-100
BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki Yurtiçi Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
BIST Tüm Endeksi kapsamında yer alan diğer Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL/Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikası (TL/Döviz)
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Yabancı Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Ve Yatırım Ortaklığı Payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
10-60
Kamu İç Borçlanma Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
10-60
Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Kamu Dış Borçlanma Araçları
Ters Repo İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
15-25
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikası (TL)
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-50
Yurt içi Özel Sektör Borçlanma Araçları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
15-25
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Ters Repo İşlemleri
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Kamu Dış Borçlanma Araçları(USD)-Eurobond
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
30-60
Kamu İç Borçlanma Araçları/Hazine Bonosu
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-10
Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Varlıklar
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-10
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-10
Kira Sertifikası (TL)
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-10
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları(USD)-Eurobond
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
40-70
Kamu Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-30
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-30
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikaları (TL)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
10-50
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-40
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-50
Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-50
Kamu Dış Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-50
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-25
Ters Repo İşlemleri
0-10
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (TL/Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları/Sertifikalar
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-30
Kira sertifikaları (TL)
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-30
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-30
Gelire Endeksli Senetler
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
80-100
Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Yabancı Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Gayrimenkul Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Araçlar
Gayrimenkul Sertifikaları
0-20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Kamu Dış Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL/Döviz)
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. 2035 HEDEF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira sertifikaları (TL/Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı(TL/Döviz)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Varantlar / Sertifikalar
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur.
-
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur.
-
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım strateji bant aralığı bulunmamaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım strateji bant aralığı bulunmamaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. B.R.I.C. ÜLKELER YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur.
-
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur.
-
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur.
-
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur.
-
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun Yatırım Stratejisi Bant Aralığı Yoktur
-
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur
-
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun Yatırım Stratejisi Bant Aralığı Yoktur
-
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun Yatırım Stratejisi Bant Aralığı Yoktur
-
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. B.R.I.C ÜLKELERİ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. UZUN VADELİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Altın
80-100
Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları
0-20
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Faiz geliri içermeyen yatırım fonları
0-20
BIST Katılım endeksindeki paylar
0-20
Faiz geliri içermeyen Türk özel sektör borçlanma araçları
0-20
Katılma hesabı
0-20
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
------
Devlet İç Borçlanma Senetleri
55-85
BIST'de işlem gören Hisse Senetleri
15-45
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Borsa Para Piyasası ve Ters Repo
0-30
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
0-20
Vadeli Mevduat
0-20
Not: Borsa Para Piyasası işlemleri fon portföy değerinin en fazla %20'si oranında olacaktır.
Türk Ortaklık Payları
80-100
Kamu Borçlanma Araçları
0-20
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-20
Ters Repo
0-10
Repo
0-10
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL /Döviz)*
0-20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri
0-20
Varant
0-15
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı / Fonu Payları
0-20
Hazine Müsteşarlığı?nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Borçlanma Araçları ve Kamu Borçlanma Aracının Konu Olduğu Ters Repo
80-90
Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-30
Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-2
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)
0-20
Kira Sertifikası
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar
10-30
İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde
0-30
T.C. Hazine Müsteşarlığı'nın ihraç ettiği Dış Borçlanma Senetleri
%80-100
Türk Özel Sektörünün ihraç ettiği Dış Borçlanma Senetleri
%0-20
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Devlet İç Borçlanma Senetleri
%0-20
Özel Sektör İç Borçlanma Senetleri
%0-20
Vadeli Mevduat
%0-20
Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri toplamı
% 0-20
Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları
50-80
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BIST katılım endeksindeki paylar
15-45
Katılma Hesabı (TL-Döviz)
0-25
Türk Özel Sektör Kira Sertifikaları ve Faiz Geliri içermeyen Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları.
0-30
Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları (Türk Lirası cinsinden)
70-90
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Türk Lirası cinsinden katılma hesabı
0-20
Türk Lirası cinsinden, Borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip katılım esaslarına uygun teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler
0-15
BIST tarafından hesaplanan katılım endeksinde yer alan ortaklık payları
10-15
İlgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketleri tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
70-100
Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabı
0-20
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Türk Lirası Cinsinden; Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları veya Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yetkilendirilmiş Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Yatırım Yapılabilir Seviyeye Denk Gelen Derecelendirme Notuna Sahip Teminatlı Menkul Kıymetler İle Varlık Veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler
0-15
BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar
10-15
BIST Repo-Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen Ters Repo, Borsa veya Borsa Dışından Vaad Sözleşmeleri ile Takasbank ve/veya Yurt İçi Para Piyasası İşlemleri
0-5
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
------
Vadeli Mevduat(TL)/Katılma Hesabı(TL)
0-25
Takasbank Para Piyasası İşlemleri/Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-75
Özel Sektör Kira Sertifikaları
0-75
Ters Repo
0-75
Devlet İç Borçlanma Senetleri
25-100
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
80-100
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)
80-100
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
0-20
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-40
azami vadesine 184 gün kalmış veya azami 184 gün vadeli gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
60-100
azami vadesine 184 gün kalmış veya azami 184 gün vadeli
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
60-100
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-40
azami vadesine 184 gün kalmış veya azami 184 gün vadeli
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-40
azami vadesine 184 gün kalmış veya azami 184 gün vadeli
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
? BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Paylar ve Danışma Kurulu Tarafından Onaylanmış Katılım Esaslarına Uygun Yurt İçi Ortaklık Payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-30
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-100
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-100
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Katılım Esaslarına uygun yatırım fonu katılma payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
Katılım Esaslarına uygun yatırım fonu katılma payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Katılım esaslarına uygun yatırım fonu payları
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-30
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-100
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-100
Gelir Ortaklığı senetleri de alınabilir
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
80-100
? BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Paylar ve Danışma Kurulu Tarafından Onaylanmış Katılım Esaslarına Uygun Yurt İçi Ortaklık Payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-20
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelir Ortaklığı senetleri de alınabilir
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Kaıtlım esaslarına uygun yatırım fonu payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
70-90
GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ DE ALINABİLİR.
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-15
Kaynak kuruluşu bnk. olan varlık kir. şrkt. ihraç edilen kira sert. veya krl tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme krlş. tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen drc. notuna sahip tmk
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-15
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
10-15
BIST Tarafından hesaplanan katılım endeksilerindeki paylar
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
70-90
gelir ortaklığı senetleri de alınabilir.
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-20
Fon Kullanıcı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede olan kira sert.
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
10-30
BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar.
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
? BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Paylar ve Danışma Kurulu Tarafından Onaylanmış Katılım Esaslarına Uygun Yurt İçi Ortaklık Payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-30
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-100
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-100
Gelir Ortaklığı senetleri de alınabilir.
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Katılım esaslarına yatırım fonu katılma payı
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-100
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-100
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-100
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-30
Vaad Sözleşmeleri
0-10
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-100
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-100
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-100
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-30
Vaad Sözleşmeleri
0-10
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
50-90
Gelir Ortaklığı Senetleri
50-90
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
10-50
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
10-50
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-30
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
0-30
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-30
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-30
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-40
ALTIN
90 - 100
BİZİM PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU
Kira Sertifikaları
0 - 10
Katılma Hesabı ( TL - Döviz )
0 - 10
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
80-100
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Yatırım fonu katılma payı,yabancı yatırım fonu payları,borsa yatırım fonu katılma payı,gayrimenkul yatırım fonu katılma payı,girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı ve yatırım ortaklığı payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-50
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-50
Kamu Dış Borçlanma Araçları
DİĞER
0-100
Kamu ve Özel Sektör Yurtiçi Borçlanma Araçları
Ters Repo İşlemleri
0-10
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
DİĞER
0-20
Yatırım fonu katılma payı,yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payı,gayrimenkul yatırım fonu katılma payı,girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı ve yatırım ortaklığı payları
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
DİĞER
0-100
Kamu/Özel Sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
80-100
Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Kamu Dış Borçlanma Araçları (USD)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
Yabancı para cinsinden özel sektör borçlanma araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
Türk lirası cinsinden kamu iç borçlanma araçları
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Ters Repo İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli mevduat (TL)/Katılma Hesabı (TL)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli mevduat (USD)/Katılma Hesabı (USD)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
25-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-65
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Ters Repo İşlemleri
0-65
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat (TL) Katılma Hesabı (TL)
DİĞER
80-100
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları,Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo
Ters Repo İşlemleri
0-10
Ters Repo İşlemleri
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları (TL-Döviz)
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Yatırım Fonu Katılma Payı,Yabancı Yatırım Fonu Payı,Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları,Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları,Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payı
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
DİĞER
80-100
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları,Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo
Ters Repo İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
DİĞER
0-20
Yatırım fonu katılma payı,yabancı yatırım fonu payları,borsa yatırım fonu katılma payı,gayrimenkul yatırım fonu katılma payı,girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı ve yatırım ortaklığı payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
15-55
DİĞER
20-60
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları
Ters Repo İşlemleri
0-10
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları
DİĞER
0-20
Hazine Müsteşarlığı Tarafından İhraç Edilen Eurobondlar
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
25-100
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. EMANET PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Ters Repo İşlemleri
0-75
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
80-100
Ters Repo İşlemleri
0-10
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
30-70
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-30
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-30
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-30
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
DİĞER
0-20
Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
10-60
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
30-70
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Kamu Dış Borçlanma Araçları (USD)
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Yabancı Para Cinsinden Kamu İç Borçlanma Araçları /Kira Sertifikaları
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
DİĞER
0-20
Türk lirası cinsinden Kamu iç borçlanma araçları/ Kira sertifikaları
Ters Repo İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat (TL)/Katılma Hesabı (TL)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat (USD)/Katılma Hesabı (USD)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
70-100
İlgilisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçları,gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-15
VKŞ. ihraç edilen kira sertifikaları veya derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler,varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-15
BIST 100 Endeksi veya BIST tarafından Hesaplanan Katılım Endeklerindeki Paylar
Ters Repo İşlemleri
0-5
BIST-Repo -Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen Ters Repo ile Takasbank veya Yurt içi Para Piyasası İşlemleri
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
60-90
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-30
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
10-30
Kira sertifikaları veya derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler,varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler
Ters Repo İşlemleri
0-2
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
60-80
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
20-40
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine 184 kalmış borçlanma araçları gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
60-100
TL cinsinden Katılım Hesabı ve fon kullanıcısı bankalar olan varlık kiralama şirketince ihraç edilen borsada işlem gören TL cinsinden azami vadeli 184 gün veya vadesine 184 gün kalmış
DİĞER
0-40
Hazine Maliye Bak ihraç edilen vadesi 184 gün veya vadesine 184 gün kalmış katılım ipotek ve var. dayalı mk,ipoteğe ve var. day.mk,gelir ort.senedi ve kira sertifikası
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Ters Repo İşlemleri
0-10
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-50
Gayrimenkul Sertifikaları
0-50
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Yatırım fonu/borsa yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
Borsa İstanbul A.Ş Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerinde Yer Alan Ortaklık Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-50
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-50
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Yatırım fonu katılma payları,yabancı yatırım fonu payları,borsa yatırım fonu katılma payları,gayrimenkul yatırım fonu katılım payları,girişim sermayesi yat fon katılma payları
Gayrimenkul Sertifikaları
0-50
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Ters Repo İşlemleri
0-10
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-50
Gayrimenkul Sertifikaları
0-50
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
YATIRIM FONU/BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI VE YATIRIM ORTAKLIĞI PAYLARI
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Ters Repo İşlemleri
0-10
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-50
Gayrimenkul Sertifikaları
0-50
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
Borsa İstanbul A.Ş Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerinde Yer Alan Ortaklık Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-50
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-50
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Yatırım fonu katılma payı,yabancı yatırım fonu payları,borsa yatırım fonu katılma payı,gayrimenkul yatırım fonu katılma payı,girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı
Gayrimenkul Sertifikaları
0-50
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
50-90
Hazine ve Maliye bakanlığınca ihraç edilen Türk lirası cinsinden borçlanma araçları,gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
10-50
Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı, gayrimenkul yat fonu katılma payı,Türkiye varlık fonu veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları
DİĞER
0-30
TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla kira sertifikaları,Bıstte hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payı,altın ve diğer kıymetli madenler ve kurulca uygun bulunan yat araçları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-40
TL cinsinden katılma hesabı
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Ters Repo İşlemleri
0-10
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-50
Gayrimenkul Sertifikaları
0-50
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
50-90
Hazine ve Maliye bakanlığınca ihraç edilen Türk lirası cinsinden borçlanma araçları,gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
10-50
Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı, gayrimenkul yat fonu katılma payı,Türkiye varlık fonu veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
DİĞER
0-30
Ters repo,TPP,yurtiçi organize para piy. işlemleri,Bıst 100 ,Bıst Sürdürülebilirlik endeksindeki paylar,altın ve diğer kıymetli madenler,yat fon katılma payı,borsa yat fonu kat payı,vdmk,
Ters Repo İşlemleri
0-2
Ters repo,Takasbank Para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-40
Türk lirası cinsinden vadeli mevduat/katılma hesabı
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
------
Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabı
60-80
Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikaları
20-40
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Azami 184 gün vadeli ters repoda,
0-10
Takasbank ve/veya Yurt İçi Organize Para Piyasası İşlemleri,
0-10
Vaad sözleşmeleri
0-10
Azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler
0-20
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Türk Lirası cinsinden katılma hesabı* ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikaları
60-100
Azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipotek ve varlığa dayalı menkul kıymetler, Türk Lirası cinsinden Bakanlıkça ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikaları, vaad sözleşmelerinde*
0-40
Yerli/Yabancı Ortaklık Payları
0-30
Kamu İç Borçlanma Araçları
45-85
Kamu Dış Borçlanma Araçları
0-40
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Yurtiçi)
0-20
Yabancı Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-20
Ters Repo
0-10
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL / Döviz)
0-25
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yatırım fonu katılma payları, yabancı yatırım fonu payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları
0-20
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-40
Gelire Endeksli Senetler (TL ve Döviz Cinsi) (Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote olan)
0-40
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-40
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-40
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-40
Yapılandırılmış Yatırım Aracı
0-10
Kamu/Özel Sektör Kira Sertifikaları
0-40
Yabancı Kamu/Özel Sektör Kira Sertifikaları
0-40
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-10
Altın ve Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Aracı Kuruluş/ Ortaklık Varantları
0-15
Yerli/Yabancı Ortaklık Payları
0-30
Kamu İç Borçlanma Araçları
45-85
Kamu Dış Borçlanma Araçları
0-40
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Türk)
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yabancı Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-20
Kamu/Özel Sektör Kira Sertifikaları
0-40
Yabancı Kamu/Özel Sektör Kira Sertifikaları
0-40
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-10
Ters Repo
0-10
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL / Döviz)
0-25
Altın ve Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Yatırım fonu katılma payları, yabancı yatırım fonu payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları
0-20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-40
Gelire Endeksli Senetler (TL ve Döviz Cinsi) (Borsa İstanbul A.Ş.?ye kote olan)
0-40
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-40
İpoteğe ve Varlığa dayalı menkul Kıymetler
0-40
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-40
Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları
0-20
Aracı Kuruluş/Ortaklık Varantları
0-15
Yapılandırılmış Yatırım Aracı
0-10
Ortaklık Payları
80-100
Kamu Borçlanma Araçları (TL ve Döviz Cinsi)
0-20
Yabancı Ortaklık payları
0-20
Özel Sektör Borçlanma Senetleri (Türk)
0-20
Ters Repo
0-10
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL / Döviz)
0-20
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL ve Döviz Cinsi)
0-20
Gelire Endeksli Senetler (Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote olan) (TL ve Döviz Cinsi)
0-20
Devletin Kefalet ettiği İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin Sermaye Piyasası Araçları
0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Aracı Kuruluş / Ortaklık Varantları
0-15
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-20
Yapılandırılmış Yatırım Aracı
0-10
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
------
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
------
Ortaklık Payları (Yurtiçi)
10-60
Yabancı Ortaklık Payları
0-15
Kamu İç Borçlanma Araçları
40-80
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Yurtiçi)
0-20
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-10
Yabancı Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-20
Aracı kuruluş/ ortaklık varantları
0-15
Ters Repo
0-10
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL / Döviz)
0-25
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Piyasalar İşlemleri
0-10
Yatırım fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-50
Kamu Dış Borçlanma Araçları
0-35
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-50
İpoteğe/Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-50
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-50
Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları
0-20
Kira Sertifikaları
0-50
Yapılandırılmış yatırım aracı
0-10
Kamu İç Borçlanma Araçları, Ters Repo İşlemleri
80-100
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları (Yabancı Para Cinsinden ve Yabancı Para Endeksli)
0-20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL/Döviz)
0-20
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL / Döviz)*
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20