Fon
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları
İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
50-90
Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
10-50
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç ettiği Sermaye Piyasası Araçları
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
Vaad Sözleşmeleri
0-30
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları, TL cinsinden ve Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Fon Kullanıcısı Bankalar Olan veya Kendisi veya Fon Kullanıcısı Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Kira Sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Ortaklık Payları, , Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları**, Vaad Sözleşmeleri*** ve Kurulca uygun bulunan ve ihraççısın ve/veya kurucusunun düzenlemiş olduğu icazet belgesinin Danışma Komitesine ibrazı şartıyla diğer yatırım araçları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-40
TL Cinsinden Katılma Hesabı
DİĞER
50-90
Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklıklığı senetleri veya kira sertifikaları
DİĞER
0-40
Türk Lirası cinsinden katılma hesabı
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
10-50
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
10-50
Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
10-50
DİĞER
0-30
Borsa İstanbul A.Ş tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)
DİĞER
0-30
Türk Lirası cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip kira sertifikası
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-30
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-30
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-30
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-30
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)
0-30
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-30
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)
0-30
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-30
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-30
Vaad Sözleşmeleri
0-30
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan tablodaki para ve sermaye piyasası araçlarına belirtilen oranlar dahilinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan tablodaki para ve sermaye piyasası araçlarına belirtilen oranlar dahilinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan tablodaki para ve sermaye piyasası araçlarına belirtilen oranlar dahilinde yatırım yapılır.
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
80-100
AK PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-20
Ters Repo İşlemleri
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
80-100
AK PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-20
Ters Repo İşlemleri
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
80-100
AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-20
Ters Repo İşlemleri
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
80-100
Amerikan Doları Cinsinden Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye?de kurulu borsa yatırım fonları katılma payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Amerikan Doları Cinsinden Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Euro Cinsinden Kamu ve/veya Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
Devletin Kefalet Ettiği İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
Devletin Kefalet Ettiği Diğer Kuruluşların (İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyeler Dışındaki) Borçlanma Amacıyla Yurt Dışında İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
0-20
İl özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi ve belediyelerin sermaye piyasası araçları ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşların borçlanma amacıyla yurt dışında çıkardığı sermaye piyasası araçları
Ters Repo İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (Amerikan Doları Cinsinden Kamu Dış Borçlanma Araçlarından (Eurobond) oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye?de kurulu borsa yatırım fonları hariç)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikaları
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-10
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Borsada işlem görmeyen)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-10
Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Yabancı Kamu ve /veya Özel Sektör Borçlanma Araçları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
Ters Repo İşlemleri
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
80-100
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye?de kurulu borsa yatırım fonları katılma payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
Ters Repo İşlemleri
0-10
Devletin Kefalet Ettiği İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları (TL-Döviz)
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikaları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçlarından oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye?de kurulu borsa yatırım fonları hariç)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-10
Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
Ters Repo İşlemleri
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
80-100
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye?de kurulu borsa yatırım fonları katılma payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
Ters Repo İşlemleri
0-10
Devletin Kefalet Ettiği İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları (TL-Döviz)
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçlarından oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye?de kurulu borsa yatırım fonları hariç)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikaları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-10
Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
80-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Ters Repo İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları (TL-Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
YatırımFonuKatılmaPayları,YabancıYatırımFonuPayları,BorsaYatırımFonuKatılmaPayları,Gayrimenkul Yatırım FonuKatılımPayları,GirişimSermayesiYatırımFonu Katılma Payları Ve YatırımOrtaklığıPayları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
80-100
Amerikan Doları Cinsinden Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye?de kurulu borsa yatırım fonları katılma payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Amerikan Doları Cinsinden Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Euro Cinsinden Kamu ve/veya Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
Devletin Kefalet Ettiği Diğer Kuruluşların (İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyeler Dışındaki) Borçlanma Amacıyla Yurt Dışında İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
Devletin Kefalet Ettiği İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
0-20
İl özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi ve belediyelerin sermaye piyasası araçları ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşların borçlanma amacıyla yurt dışında çıkardığı sermaye piyasası araçları
Ters Repo İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat (TL-Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (Amerikan Doları Cinsinden Kamu Dış Borçlanma Araçlarından (Eurobond) oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye?de kurulu borsa yatırım fonları hariç)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikaları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-10
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Borsada işlem görmeyen)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-10
Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Yabancı Kamu ve /veya Özel Sektör Borçlanma Araçla
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-10
Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
20-80
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
20-80
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-80
Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (Türkiye?de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20?sini geçemez.)
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikası(TL)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
Ters Repo İşlemleri
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
70-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
25-100
Devlet İç Borçlanma Senetleri
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat (TL/ Döviz) / Katılma Hesapları (TL/ Döviz)
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler /Gelir Ortaklığı Senetleri
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-10
(Borsada İşlem Görmeyen)(TL/Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Ters Repo İşlemleri
0-75
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
60-90
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-30
Türk Lirası Cinsinden ve Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla; Bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları,
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-30
Türk Lirası Cinsinden ve Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla;Fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-30
Türk Lirası Cinsinden ve Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla;İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
10-30
BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Ortaklık Payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı
Ters Repo İşlemleri
0-2
Ters repo , Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
DİĞER
80-100
BIST Gıda ve İçecek Endeksi?ne Dayalı Oluşturulmuş veya Tarım ve Gıda Temalı Yerli Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları S&P, MSCI, NASDAQ, FTSE Russel, Clean Edge, Black Rock tarafından oluşturulmuş Tarım ve Gıda Temalı endekslere dayalı Yabancı Borsa Yatırım Fonu ve Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
DİĞER
0-10
Yapılandırılmış Borçlanma Araçları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Yatırım Ortaklığı Payları
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
DİĞER
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
55-95
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-70
Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-50
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-10
* Yabancı Ortaklık Payları ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Paylarına yapılan yatırım tutarı toplamı fon portföyünün %3?ünden az olamaz.
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-50
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-50
Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL/Döviz)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikası (TL)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Varantlar / Sertifikalar
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-100
Türkiye de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları* (Türkiye de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20?sini geçemez.)
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-10
Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (* Yabancı Ortaklık Payları ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Paylarına yapılan yatırım tutarı toplamı fon portföyünün %3?ünden az olamaz.)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-50
Kamu Dış Borçlanma Araçları
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
80-100
Ulusal ve Uluslararası Borsalarda İşlem Gören Altın ve Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
Altına Dayalı olanlar Hariç Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Kamu Dış Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Altına Dayalı olanlar Hariç Kira Sertifikaları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Gelire Endeksli Senetler /Gelir Ortaklığı Senetleri
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-10
Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-100
Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (Türkiye?de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20?sini geçemez.)
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
Kamu Borçlanma Araçları (TL)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
Ters Repo İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat/ Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantlar
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-100
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-50
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-50
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-100
Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
Kira Sertifikası (TL)
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-50
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-79
Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-100
Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*(Türkiye?de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20?sini geçemez.)
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-10
Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
60-80
Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabı
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
20-40
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler
Ters Repo İşlemleri
0-10
Azami 184 gün vadeli ters repo
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Takasbank ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemleri
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
60-100
Türk Lirası cinsinden katılma hesabı* ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikaları
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Vaad Sözleşmeleri
Gelir Ortaklığı Senetleri
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-40
Vaad sözleşmeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikaları
Vaad Sözleşmeleri
0-10
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
80-100
BIST Temettü Endeksi kapsamında yer alan Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
Yurtiçi Ortaklık Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikası (TL)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Varantlar / Sertifikalar
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
80-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (USD)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları (TL/ Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (EURO)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (TL / Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Özel Sektör İç Borçlanma Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikası (TL)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL/Döviz)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Varantlar / Sertifikalar
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-50
Kamu Dış Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-50
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-50
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikası (TL)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Ters Repo İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-100
Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*(Türkiye?de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20?sini geçemez.)
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-10
Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
80-100
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılma Payına İlişkin İzahnamesi Kurulca Onaylanan Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Araçlar
Gayrimenkul Sertifikaları
0-20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Kamu Dış Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL/Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira sertifikaları (TL/Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı(TL/Döviz)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Varantlar / Sertifikalar
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-20
Kamu ve Özel Sektöre ait Varlık ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlık ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-30
Kamu İç Borçlanma Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-50
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
20-60
Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-30
Kamu Dış Borçlanma Araçları
Ters Repo İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikası (TL)
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-100
Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları* (Türkiye?de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20?sini geçemez.)
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-10
Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
80-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (USD)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (EURO)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Kamu\Özel Sektör İç Borçlanma Araçları (TL\ Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Döviz)
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat /Katılma Hesabı (TL/Döviz)
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikası (TL)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Varantlar / Sertifikalar
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
20-80
Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
20-80
Yerli ve Yabancı Borçlanma Araçları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat /Katılma Hesabı (TL/Döviz)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikası (TL)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Varantlar / Sertifikalar
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-80
Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*(Türkiye?de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20?sini geçemez.)
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-10
Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
20-80
Yerli ve Yabancı Borçlanma Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
20-80
Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikası (TL)
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL/Döviz)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Varantlar / Sertifikalar
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-80
Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*(Türkiye?de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20?sini geçemez.)
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-10
Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
50-70
İlgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları ve Danışma Komitesinin onayından geçmiş Gelir Ortaklığı Senetleri
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Türk Lirası Cinsinden Katılma Hesabı
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-15
Türk Lirası Cinsinden; Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Kaynak Kuruluşları Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen icazet belgesine bağlanmış Kira Sertifikaları
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
30-50
BIST Katılım 30 endeksini takip etmek üzere kurulan Borsa Yatırım Fonu Katılma payları (*) Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endeksleri?ndeki Ortaklık Payları (**)
Vaad Sözleşmeleri
0-5
Vaad Sözleşmeleri (***) ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı?nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
60-90
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Katılma Hesabı (TL)
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-30
TL cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
10-30
Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endeksleri?ndeki Ortaklık Payları ve bu endekse dayalı borsa yatırım fonu katılma payları
Vaad Sözleşmeleri
0-10
Vaad Sözleşmeleri ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
50-70
İlgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikaları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat veya Katılma Hesabı
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-15
Türk Lirası Cinsinden Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından Çıkarılan Borçlanma Araçları, Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yetkilendirilmiş Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Yatırım Yapılabilir Seviyeye Denk Gelen Derecelendirme Notuna Sahip Teminatlı Menkul Kıymetler ile Varlık veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
30-50
BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Katılım 30 endekslerini takip etmek üzere kurulan Borsa Yatırım Fonu Katılma payları * BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerinde Yer Alan Ortaklık Payları
Ters Repo İşlemleri
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-5
BIST Repo-Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen Ters Repo, Takasbank ve/veya Yurtiçi yurt içi organize para piyasası işlemleri
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
20-60
Özel Sektör İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (TL/Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları (Döviz)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Ters Repo İşlemleri
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-30
Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları(USD)-Eurobond
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-30
Kamu İç Borçlanma Araçları/Hazine Bonosu
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-5
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
0-5
Yatırım Fonu Katılma Payları /Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları /Yabancı Yatırım fonu Katılma Payları /Serbest Yatırım Fonu Katılma Payları /Korumalı veya Garantili Yatırım Fonu Katılma Payları
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VAKFI BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-5
Varantlar / Sertifikalar
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-5
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-5
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-5
Yabancı Borçlanma Araçları
Gayrimenkul Sertifikaları
0-5
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-5
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının İhraç Ettiği Para ve Sermaye Piyasası Aracı / Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-5
Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-5
Gelir Ortaklığı Senetleri
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-5
Kira Sertifikası (TL/Döviz)
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-5
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-10
Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (0-10)
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
80-100
Koç İştirak Endeksi kapsamında yer alan Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
BIST Tüm Endeksi kapsamında yer alan diğer Ortaklık Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikası (TL)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Varantlar / Sertifikalar
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları-Eurobond
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Ters Repo İşlemleri
0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Yurtiçi Kira Sertifikası
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-20
Yabancı Kira Sertifikası
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları-Eurobond
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-30
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-10
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-10
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Yatırım Fonu Katılma Payları /Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları /Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları/ Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları /Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları /Yatırım Ortaklığı Payları/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Katılma Hesabı (TL ve Döviz)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-100
Altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları (İcazet Belgesine Sahip)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, İcazet Belgesi Sahibi Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
0-100
Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endeksleri?ndeki Ortaklık Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)
0-50
Kamu ve Özel Sektör Döviz Cinsi Kira Sertifikaları (Sukuk)
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-50
Yabancı Kira Sertifikaları
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-100
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL)
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-79
Gelir Ortaklığı Senetleri (Döviz)
Gayrimenkul Sertifikaları
0-20
İcazet Belgesi Sahibi Gayrimenkul Sertifikaları
Vaad Sözleşmeleri
0-10
Vaad Sözleşmeleri ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri
Gayrimenkul Sertifikaları
0-15
İcazet Belgesine Sahip Gayrimenkul Sertifikaları
Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
0-10
Türkiye Varlık Fonu Tarafından ihraç edilecek faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları (TL/Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Katılma Hesabı (TL ve Döviz)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-100
Altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları (İcazet Belgesine Sahip)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, İcazet Belgesi Sahibi Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
0-100
Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endeksleri?ndeki Ortaklık Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-50
Kamu ve Özel Sektör Döviz Cinsi Kira Sertifikaları (Sukuk)
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-50
Yabancı Kira Sertifikaları
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-100
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL)
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-79
Gelir Ortaklığı Senetleri (Döviz)
Gayrimenkul Sertifikaları
0-20
İcazet Belgesi Sahibi Gayrimenkul Sertifikaları
Vaad Sözleşmeleri
0-10
Vaad Sözleşmeleri ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri
Gayrimenkul Sertifikaları
0-15
İcazet Belgesine Sahip Gayrimenkul Sertifikaları
Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
0-10
Türkiye Varlık Fonu Tarafından ihraç edilecek faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları (TL/Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Ters Repo İşlemleri
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları-Eurobond
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-10
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-10
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-10
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Yurtiçi Kira Sertifikası
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-20
Yurtdışı Kira Sertifikası
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları-Eurobond
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Yatırım Fonu Katılma Payları /Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları /Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları/ Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları /Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları /Yatırım Ortaklığı Payları/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Ters Repo İşlemleri
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları-Eurobond
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-10
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-10
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Yurtiçi Kira Sertifikası
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-20
Yabancı Kira Sertifikası
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları-Eurobond
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Yatırım Fonu Katılma Payları /Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları /Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları/ Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları /Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları /Yatırım Ortaklığı Payları/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
50-90
Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
10-50
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-40
TL Cinsinden Vadeli Mevduat / Katılma Hesapları
Ters Repo İşlemleri
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-30
Ters Repo ve Takasbank ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri***, BIST 100 Endeksindeki ve BIST Sürdürülebilirlik Endekslerindeki Ortaklık Payları ve Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endeksindeki Ortaklık Payları, TL cinsinden ve Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar veya Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Diğer İhraççılar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları ve Niteliği İtibari ile Borçlanma Aracı Olduğu Kurul Tarafından Kabul Edilecek Sermaye Piyasası Araçları, TL Cinsinden ve Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Fon Kullanıcısı Bankalar Olan veya Kendisi veya Fon Kullanıcısı Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Kira Sertifikaları, Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları, Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yatırım Ortaklığı Payları, İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler, İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları ve Kurulca Uygun Bulunan Diğer Yatırım Araçları
Ters Repo İşlemleri
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-2
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
Yurt içi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Ters Repo İşlemleri
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları-Eurobond
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-10
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-10
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-10
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları-Eurobond
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Yatırım Fonu Katılma Payları /Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları /Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları/ Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları /Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları /Yatırım Ortaklığı Payları/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
80-100
- BIST Sürdürülebilirlik Endeksi?ne Dayalı Oluşturulmuş veya Sürdürülebilirlik Temalı Yerli Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları - S&P, MSCI, NASDAQ, FTSE Russel, Clean Edge, Black Rock tarafından oluşturulmuş ESG, Sürdürülebilirlik ve/veya SRI Temalı endekslere dayalı Yabancı Borsa Yatırım Fonu ve Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
Yerli/Yabancı Ortaklık Payları ve/veya Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo Sertifikaları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
0-20
Yerli/Yabancı Kira Sertifikası (TL/Döviz)
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Yerli ve Yabancı Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Yatırım Ortaklığı Payları, Sürdürülebilirlik, ESG ve SRI Teması Dışındaki Yerli Yatırım Fonları ve Yerli ve Yabancı Borsa Yatırım Fonları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Varantlar / Sertifikalar
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-70
Kamu Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-30
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-40
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
Ters Repo İşlemleri
0-10
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Kira Sertifikaları (TL)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-60
Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*(Türkiye?de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20?sini geçemez.)
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-10
Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
10-50
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-40
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-50
Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-50
Kamu Dış Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-50
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-25
Ters Repo İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (TL/Döviz)
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER İKİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları/Sertifikalar
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-30
Kira sertifikaları (TL)
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-30
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-30
Gelire Endeksli Senetler
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-100
Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları* (Türkiye?de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20?sini geçemez.)
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-10
Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
80-100
Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılma Payına İlişkin İzahnamesi Kurulca Onaylanan Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
Ortaklık Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
Ters Repo İşlemleri
0-10
Ters Repo İşlemleri
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Yapılandırılmış Borçlanma Araçları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-20
Kira Sertifikaları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat(TL/Döviz) ve Katılma Hesapları(TL/Döviz)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Yatırım Ortaklığı Payları
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler
DİĞER
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-20
İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
İpoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-0
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-0
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-0
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-0
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-0
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-0
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-0
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-0
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
80-100
Ulusal veya uluslararası borsalarda işlem görmekte olan Altın ve Altına Dayalı Sermaye piyasası araçları
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
DİĞER
0-20
Faiz Geliri içermeyen Türk ve/veya Yabancı Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu Payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Katılma Hesabı* (TL-Döviz-Altın) (* Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6?sını aşamaz.)
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
0-20
Katılım 30 Endeksindeki Ortaklık Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)
0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
60-80
Ancak söz konusu fon için, tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %10?unu aşamaz.
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
20-40
Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
DİĞER
60-100
TL cinsinden katılma hes.* ve kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama ş. ihraç edilen borsada işlem gören TLcinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira s.ları
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-40
Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikaları
Vaad Sözleşmeleri
0-10
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
10-50
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
40-75
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Hazine Tarafından İhraç Edilen Gelir Ortaklığı Senetleri/Kira Sertifikaları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-20
Ters Repo İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Gayrimenkul Sertifikaları
0-10
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
80-100
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)
0-20
DİĞER
0-20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)
0-20
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
DİĞER
0-15
Varantlar / Sertifikalar
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
80-100
Türk Ortaklık Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Ters Repo İşlemleri
0-10
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Gayrimenkul Sertifikaları
0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
80-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Ters Repo İşlemleri
0-10
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Yatırım fonu katılma p., yabancı yatırım fonu katılma p., Borsa yatırım fonu katılma p., gayrimenkul yatırım fonu katılma p., girişim sermayesi yatırım fonu katılma p. ve yatırım ortaklığı p.
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
10-50
BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Paylar
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
40-75
Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları*
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-25
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Katılma Hesabı (TL-Döviz)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
DİĞER
0-20
Faiz Geliri İçermeyen Yatırım Fonu Payları*
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları / Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları*
Gayrimenkul Sertifikaları
0-10
DİĞER
50-70
Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları (Türk Lirası cinsinden)
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Türk Lirası cinsinden katılma hesabı
DİĞER
0-15
Türk Lirası cinsinden, Borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip katılım esaslarına uygun teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
30-50
BIST tarafından hesaplanan katılım endeksinde yer alan ortaklık payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
60-90
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-30
Türk Lirası Cinsinden Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Fon Kullanıcısı Bankalar Olan veya Kendisi veya Fon Kullanıcısı Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Kira Sertifikaları
Vaad Sözleşmeleri
DİĞER
0-10
BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı?nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
10-30
DİĞER
50-70
İlgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketleri tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Tek bir bankada mevduat veya katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün yüzde altısını aşamaz.
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
DİĞER
0-15
Türk Lirası Cinsinden; Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları veya Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yetkilendirilmiş Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Yatırım Yapılabilir Seviyeye Denk Gelen Derecelendirme Notuna Sahip Teminatlı Menkul Kıymetler İle Varlık Veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
30-50
BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
Vaad Sözleşmeleri
Ters Repo İşlemleri
0-5
BIST Repo-Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen Ters Repo, Borsa veya Borsa Dışından Vaad Sözleşmeleri ile Takasbank ve/veya Yurt İçi Para Piyasası İşlemleri
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-80
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-80
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-50
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Yatırım Fonu Katılma Payları /Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları /Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları/Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları/Yatırım Ortaklığı Payları
Gayrimenkul Sertifikaları
0-100
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-100
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-100
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-100
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-100
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
0-70
Katılım 50 Endeksindeki Ortaklık Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)
0-100
Kamu-Özel sektör kira sertifikaları
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Katılma Hesabı (TL / Döviz)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
DİĞER
0-20
Katılım Yatırım Fonu, Katılım Borsa Yatırım Fonu ve Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu, Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
Gayrimenkul Sertifikaları
0-20
İcazet Belgesi Almış Gayrimenkul Sertifikaları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)
0-50
Uluslararası piyasalarda ihraç edilen Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-40
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-100
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
DİĞER
0-100
Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
DİĞER
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Yabancı Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Serbest Yatırım Fonu, Korumalı, Garantili Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları tarafından ihraç edilen Sermaye Piyasası Araçları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-100
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL - Döviz)
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-100
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-100
DİĞER
0-50
Kıymetli Madenler Ödünç Sertifikası
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-40
Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-100
Hazine tarafından ihraç edilen Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikaları
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
0-70
Katılım 50 Endeksindeki Ortaklık Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)
0-50
Uluslararası piyasalarda ihraç edilen Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Katılma Hesabı (TL / Döviz)*
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
DİĞER
0-25
Katılım Yatırım Fonu, Katılım Borsa Yatırım Fonu** ve Türkiye?de Kabul Gören Danışma Kurulu Tarafından İcazet Belgesi Verilen Gayrimenkul Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
Gayrimenkul Sertifikaları
0-25
Gayrimenkul Sertifikaları (İcazet Belgesi almış olanlar)
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-40
Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-40
Yabancı Ortaklık Payları ve Yabancı Borçlanma Araçları
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat (TL- Döviz) / Katılma Hesapları (TL- Döviz)
DİĞER
0-100
Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
DİĞER
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Yabancı Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Serbest Yatırım Fonu, Korumalı, Garantili Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları tarafından ihraç edilen Sermaye Piyasası Araçları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-100
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-100
DİĞER
0-50
Kıymetli Madenler Ödünç Sertifikası
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-100
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-100
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL - Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
50-90
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
DİĞER
Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
10-50
İcazet belgesi verilen; girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları*, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu** ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları
DİĞER
0-30
TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı faizsiz sermaye piyasası araçları, katılım yatırım fonu katılma payları, katılım borsa yatırım fonu katılma payları ve Türkiye?de kabul gören danışma kurulu tarafından icazet belgesi verilen; yatırım ortaklığı payları, vaad sözleşmeleri*** ve Kurulca uygun bulunan diğer yatırım araçları.
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-40
Türk Lirası Cinsinden Katılma Hesabı
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
50-90
Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen TL Cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri, Kira Sertifikaları
DİĞER
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
10-50
Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları, Hazine Müsteşarlığınca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçları
DİĞER
0-30
Ters Repo İşlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ve niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye piyasası araçları, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, BIST 100 Endeksindeki, BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklığı payları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipotek ve varlığa dayalı menkul kıymetler, aracı kuruluş ve ortaklık varantları, vaad sözleşmeleri ve Hazine Müsteşarlığınca uygun bulunan diğer yatırım araçları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-40
Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı** ** Vadeli mevduatta/katılma hesabında yatırıma yönlendirilen fon tutarının asgari %10?u, altı ay ve daha uzun vadeli mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilir. Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6?sını aşamaz.
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
Ters Repo İşlemleri
0-2
Ters Repo, Takasbank ve/veya Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
1-20
* Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırıma yönlendirilen tutar toplam fon portföyünün yüzde birinden az olamaz.
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yatırım Ortaklığı Payları, İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere, İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Vaad Sözleşmeleri
0-10
Vaad Sözleşmesi: Fon portföyüne alınabilecek varlığı, taraflardan en çok birinin tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri satma taahhüdünde bulunarak almak (vaad). Fon portföyünde yer alan varlıkların rayiç değerlerinin %10?una kadar en çok işlemin karşı tarafının tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunarak borsa dışında satabilir. Vaad sözleşmelerinin amacı fonun nakit ihtiyacının giderilmesi olup, bu sözleşme dahilinde el değiştirmiş olsa bile işlem vadesinde fon portföyüne geri alınması sağlanacaktır.
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-25
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Gayrimenkul Sertifikaları
0-10
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-10
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6?sını aşamaz.
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-75
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-75
Ters Repo İşlemleri
0-75
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
25-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
60-90
Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri ve ya Kira Sertifikaları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-30
Türk Lirası cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydı ile; Bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları,
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
Ters Repo İşlemleri
0-2
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)
DİĞER
0-30
Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
10-30
BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Vaad Sözleşmeleri
0-30
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
80-100
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)
80-100
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
0-20
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-40
azami vadesine 184 gün kalmış veya azami 184 gün vadeli gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
60-100
azami vadesine 184 gün kalmış veya azami 184 gün vadeli
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
60-100
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-40
azami vadesine 184 gün kalmış veya azami 184 gün vadeli
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-40
azami vadesine 184 gün kalmış veya azami 184 gün vadeli
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
? BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Paylar ve Danışma Kurulu Tarafından Onaylanmış Katılım Esaslarına Uygun Yurt İçi Ortaklık Payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-30
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-100
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-100
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Katılım Esaslarına uygun yatırım fonu katılma payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
Katılım Esaslarına uygun yatırım fonu katılma payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Katılım esaslarına uygun yatırım fonu payları
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-30
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-100
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-100
Gelir Ortaklığı senetleri de alınabilir
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
80-100
? BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Paylar ve Danışma Kurulu Tarafından Onaylanmış Katılım Esaslarına Uygun Yurt İçi Ortaklık Payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-20
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelir Ortaklığı senetleri de alınabilir
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Kaıtlım esaslarına uygun yatırım fonu payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
50-70
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-15
Kaynak kuruluşu bnk. olan varlık kir. şrkt. ihraç edilen kira sert. veya krl tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme krlş. tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen drc. notuna sahip tmk
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
30-50
BIST Tarafından hesaplanan katılım endeksilerindeki paylar
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
70-90
gelir ortaklığı senetleri de alınabilir.
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-20
Fon Kullanıcı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede olan kira sert.
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
10-30
BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar.
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
? BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Paylar ve Danışma Kurulu Tarafından Onaylanmış Katılım Esaslarına Uygun Yurt İçi Ortaklık Payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-30
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-100
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-100
Gelir Ortaklığı senetleri de alınabilir.
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Katılım esaslarına yatırım fonu katılma payı
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-100
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-100
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-100
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-30
Vaad Sözleşmeleri
0-10
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-100
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-100
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-100
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-30
Vaad Sözleşmeleri
0-10
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
50-90
Gelir Ortaklığı Senetleri
50-90
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
10-50
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
10-50
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-30
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
0-30
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-30
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-30
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-40
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
80-100
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Yatırım fonu katılma payı,yabancı yatırım fonu payları,borsa yatırım fonu katılma payı,gayrimenkul yatırım fonu katılma payı,girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı ve yatırım ortaklığı payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
80-100
Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Kamu Dış Borçlanma Araçları (USD)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
Yabancı para cinsinden özel sektör borçlanma araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
Türk lirası cinsinden kamu iç borçlanma araçları
Ters Repo İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli mevduat (TL)/Katılma Hesabı (TL)
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli mevduat (USD)/Katılma Hesabı (USD)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
25-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-65
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Ters Repo İşlemleri
0-65
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Vadeli Mevduat (TL) Katılma Hesabı (TL)
DİĞER
80-100
Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları/Kira sertifikaları (TL-Döviz), Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo ve/veya Bu Araçlardan Oluşan Endeksleri Takip Etmek Üzere Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları
Ters Repo İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
DİĞER
0-20
Yatırım fonu katılma payı,yabancı yatırım fonu payları,borsa yatırım fonu katılma payı,gayrimenkul yatırım fonu katılma payı,girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı ve yatırım ortaklığı payları
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
DİĞER
0-20
Yabancı İhraççıların TL Cinsinden Borçlanma Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-70
Ters Repo İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
DİĞER
0-20
Yatırım fonu katılma payı,yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payı,gayrimenkul yatırım fonu katılma payı,girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı ve yatırım ortaklığı payları
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-50
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)
Ters Repo İşlemleri
0-100
Yurtiçi Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları/ Kira sertifikaları(TL-Döviz) ile Kamu Borçlanma Araçlarının Konu olduğu Ters Repo İşlemleri
DİĞER
0-20
Yabancı İhraççıların TL Cinsinden Borçlanma Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
80-100
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-10
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-20
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
80-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (USD-Vadesine kalan süre en fazla 5 yıl olan)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (USD-Vadesine kalan süre 5 yıldan uzun olan) (USD)
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (EURO)
DİĞER
0-20
Kamu\Özel Sektör İç Borçlanma Araçları (TL\ Döviz)
DİĞER
0-20
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Döviz)
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat /Katılma Hesabı (TL/Döviz)
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Yurtiçi Ortaklık Payları Yabancı Ortaklık Payları Yabancı Borçlanma Araçları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Yerli/Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
DİĞER
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Gelir Ortaklığı Senetleri
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları/ Gelir Ortaklığı Senetleri(TL-Döviz) / Gelire Endeksli Senetler (TL-Döviz) / Kira Sertifikası (TL/Döviz)
Ters Repo İşlemleri
0-10
Ters Repo İşlemleri
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
50-70
Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın Varlık Kiralama şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
DİĞER
0-15
-
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
30-50
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar ve Borsa İstanbul A.Ş.tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan borsa yatırım fonları katılma payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
10-50
Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
50-70
İlgilisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçları,gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-15
VKŞ. ihraç edilen kira sertifikaları veya derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler,varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
30-50
BIST 100, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi ve BİST tarafından hesaplanan Katılım Endekslerindeki paylar
Ters Repo İşlemleri
0-5
BIST-Repo -Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen Ters Repo ile Takasbank veya Yurt içi Para Piyasası İşlemleri
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-70
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
DİĞER
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu /Yatırım fonu katılma payları, yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-30
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
DİĞER
0-20
Yabancı İhraççıların TL Cinsinden Borçlanma Araçları
DİĞER
80-100
Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL-Döviz), Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo İşlemleri
Ters Repo İşlemleri
0-10
Ters Repo İşlemleri
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları (TL-Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Yatırım Fonu Katılma Payı,Yabancı Yatırım Fonu Payı,Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları,Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları,Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payı
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Yabancı ihraççıların TL cinsinden Borçlanma araçları ihraçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
60-90
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-30
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
10-30
Kira sertifikaları veya derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler,varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler
Ters Repo İşlemleri
0-2
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-100
Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
60-80
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
20-40
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine 184 kalmış borçlanma araçları gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
60-100
TL cinsinden Katılım Hesabı ve fon kullanıcısı bankalar olan varlık kiralama şirketince ihraç edilen borsada işlem gören TL cinsinden azami vadeli 184 gün veya vadesine 184 gün kalmış
DİĞER
0-40
Hazine Maliye Bak ihraç edilen vadesi 184 gün veya vadesine 184 gün kalmış katılım ipotek ve var. dayalı mk,ipoteğe ve var. day.mk,gelir ort.senedi ve kira sertifikası
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Ters Repo İşlemleri
0-10
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-50
Gayrimenkul Sertifikaları
0-50
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Yatırım fonu/borsa yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
Borsa İstanbul A.Ş Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerinde Yer Alan Ortaklık Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-50
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-50
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Yatırım fonu katılma payları,yabancı yatırım fonu payları,borsa yatırım fonu katılma payları,gayrimenkul yatırım fonu katılım payları,girişim sermayesi yat fon katılma payları
Gayrimenkul Sertifikaları
0-50
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Ters Repo İşlemleri
0-10
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25