Fon
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları
İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri
50-90
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları*, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç ettiği Sermaye Piyasası Araçları**
10-50
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları, TL cinsinden ve Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Fon Kullanıcısı Bankalar Olan veya Kendisi veya Fon Kullanıcısı Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Kira Sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Ortaklık Payları, İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler, Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları**, Vaad Sözleşmeleri*** ve Kurulca uygun bulunan diğer yatırım araçları
0-30
TL Cinsinden Katılma Hesabı****
0-40
* Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırıma yönlendirilen tutar toplam fon portföyünün yüzde birinden az olamaz. ** Bu bölümde belirtilen sermaye piyasası araçları için İhraçcının/Kurucunun icazet alması şartı aranacaktır. *** Fon portföy dahil edilen vaad sözleşmeleri fon portföy değerinin %10?unu aşamaz. **** Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar Fon portföyünün %15?ini aşamaz. Katılma hesabında yatırıma yönlendirilen tutarın asgari %10?u her hesap açılış tarihi itibariyle altı ay ve daha uzun vadeli olarak açılan hesaplarda değerlendirilir.
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
Yurtiçi Ortaklık Payları
80-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-20
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Yurtiçi Ortaklık Payları
25-40
Kamu İç Borçlanma Araçları
50-60
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
5-20
Ters Repo İşlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)
0-20
Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Hazine Müsteşarlığı Tarafından İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları
84-100
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı, Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları
0-15
BİST 100 endeksindeki veya BİST katılım endeksindeki hisse senetleri
0-10
BIST Repo-Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri
0-1
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-100
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL)*
0-25
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları
78-100
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)*
0-20
Ters Repo ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-2
Ulusal ve Uluslararası Borsalarda İşlem Gören Altın ve Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
80-100
Diğer Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-20
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-20
Ters Repo İşlemleri
0-10
Vadeli Mevduat / Katılım Hesabı (TL-Döviz)
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Amerikan Doları Cinsinden Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
80-100
Amerikan Doları Cinsinden Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
0-20
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
Euro Cinsinden Kamu ve/veya Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
0-20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-20
İl özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi ve belediyelerin sermaye piyasası araçları ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşların borçlanma amacıyla yurt dışında çıkardığı sermaye piyasası araçları
0-20
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Ters Repo İşlemleri
0-10
Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları (TL-Döviz)
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Kira Sertifikaları
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-20
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Borsada işlem görmeyen)
0-10
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo
(80-100)
Yurtiçi Ortaklık Payları
(0-20)
Ters Repo İşlemleri
(0-10)
Devletin kefalet ettiği il özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi, belediyelerin sermaye piyasası araçları
(0-20)
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları (TL-Döviz)
(0-20)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
(0-10)
Kira Sertifikaları
(0-20)
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
(0-20)
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
(0-20)
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo
(80-100)
Yurtiçi Ortaklık Payları
(0-20)
Ters Repo İşlemleri
(0-10)
Devletin kefalet ettiği il özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi, belediyelerin sermaye piyasası araçları
(0-20)
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları (TL-Döviz)
(0-20)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
(0-10)
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
(0-20)
Kira Sertifikaları
(0-20)
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
(0-20)
Kamu İç Borçlanma Araçları
10-60
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-40
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
0-25
Yurtiçi Ortaklık Payları
10-40
Yurtdışı Ortaklık Payları
0-10
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları(USD)-Eurobond
0-20
Ters Repo
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-10
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-10
Döviz Cinsinden Özel Sektör Borçlanma Araçları(USD)-Eurobond
0-10
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları
0-50
Altın ve diğer Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Menkul Kıymetler
0-50
Yabancı Borçlanma Araçları
0-50
Yabancı Paylar
0-50
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-100
Ters Repo İşlemleri
0-10
Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları (TL-Döviz)
0-25
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-100
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Kira sertifikaları
0-100
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Yabancı Borçlanma Araçları
0-50
Yabancı Ortaklık Payları
0-50
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-50
Ters Repo İşlemleri
0-10
Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları (TL-Döviz)
0-25
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Varlığa Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Kira sertifikaları
0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-100
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. EMANET PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Ters Repo İşlemleri
0-100
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Vadeli Mevduat (TL)
0-25
Yurtiçi Ortaklık Payları
80-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-20
Ters Repo İşlemleri
0-10
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları (TL-Döviz)
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Kira Sertifikaları
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Euro Cinsinden Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
80-100
Euro Cinsinden Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
0-20
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
Amerikan Doları Cinsinden Kamu ve/veya Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
0-20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-20
İl özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi ve belediyelerin sermaye piyasası araçları ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşların borçlanma amacıyla yurt dışında çıkardığı sermaye piyasası araçları
0-20
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Ters Repo İşlemleri
0-10
Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları (TL-Döviz)
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Kira Sertifikaları
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-20
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Borsada işlem görmeyen)
0-10
Amerikan Doları Cinsinden Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
80-100
Amerikan Doları Cinsinden Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
0-20
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
Euro Cinsinden Kamu ve/veya Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
0-20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-20
İl özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi ve belediyelerin sermaye piyasası araçları ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşların borçlanma amacıyla yurt dışında çıkardığı sermaye piyasası araçları
0-20
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Ters Repo İşlemleri
0-10
Vadeli Mevduat (TL-Döviz)
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Kira Sertifikaları
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-20
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Borsada işlem görmeyen)
0-10
Yerli ve Yabancı Borçlanma Araçları
(20-80)
Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları
(20-80)
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları -Eurobond
(0-20)
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları(TL)
(0-20)
Ters Repo İşlemleri
(0-10)
Vadeli Mevduat / Katılım Hesabı(TL-Döviz)
(0-20)
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
(0-20)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
(0-10)
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
(0-20)
Kira Sertifikaları
(0-20)
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
(0-10)
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
(0-20)
Kamu İç Borçlanma Araçları
(0-20)
Hazine ve Maliye Bakanlığı?nca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikaları
70-100
Türk Lirasi cinsinden; a) Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları veya Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları, b)Kurul Tarafından Yetkilendirilmiş Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Yatırım Yapılabilir Seviyeye Denk Gelen Derecelendirme Notuna Sahip Teminatlı Menkul Kıymetler İle Varlık Veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler
0-15
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BİST 100 endeksi veya BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Paylar
0-15
Türk Lirası Cinsinden; Vadeli Mevduat veya Katılma Hesabı
0-25
BIST Repo-Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen Ters Repo, Borsa veya Borsa Dışından Vaad Sözleşmeleri ile Takasbank ve/veya Yurt İçi Para Piyasası İşlemleri
0-5
Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları, Ters Repo, Takasbank Para Piyasası İşlemleri
(70-100)
Ters Repo
(0-100)
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
(0-20)
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Vadeli Mevduat (TL/ Döviz) / Katılma Hesapları (TL/ Döviz)
(0-25)
Gelire Endeksli Senetler /Gelir Ortaklığı Senetleri
(0-20)
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Borsada İşlem Görmeyen)(TL/Döviz)
(0-10)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
(0-10)
Hazine ve Maliye Bakanlığı?nca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları ,Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikaları
60-100
a)Türk Lirası Cinsinden Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla; i. Bankalar Veya Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Diğer İhraççılar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları, ii. Fon Kullanıcısı Bankalar Olan Veya Kendisi Veya Fon Kullanıcısı Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Kira Sertifikaları, b) İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler, İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-40
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Ortaklık Payları
0-30
Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı
0-25
Ters repo , Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-2
Ulusal ve Uluslararası Borsalarda İşlem Gören Altın ve Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
80-100
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
Diğer Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-20
Kamu Dış Borçlanma Araçları
0-20
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Kira sertifikaları
0-20
Gelire Endeksli Senetler /Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Vadeli/ Vadesiz Mevduat, Katıma Hesabı (TL/Döviz)
0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları/Sertifikalar
0-15
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
Kamu Borçlanma Araçları
0-100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Ters Repo İşlemleri
0-10
Vadeli Mevduat / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
0-25
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları
0-15
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA FİNANS DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-100
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
0-50
Yabancı Borçlanma Araçları
0-50
Gelire Endeksli Senetler
0-100
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-100
Kira Sertifikası (TL)
0-100
Yabancı Kira Sertifikası (Döviz)
0-20
Yabancı Ortaklık Payları
0-50
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
Kamu Borçlanma Araçları
0-100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Ters Repo İşlemleri
0-10
Vadeli Mevduat/ Katılma Hesapları (TL/Döviz)
0-25
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantlar
0-15
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA FİNANS DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-100
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
0-50
Yabancı Borçlanma Araçları
0-50
Gelire Endeksli Senetler
0-100
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-100
Kira Sertifikası (TL)
0-100
Yabancı Kira Sertifikası (Döviz)
0-20
Yabancı Ortaklık Payları
0-50
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-30
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
0-25
Ters Repo İşlemleri
0-10
Kamu Dış Borçlanma Araçları (USD)-Eurobond
0-30
Kamu İç Borçlanma Araçları/Hazine Bonosu
0-30
Yurtiçi Ortaklık Payları
30-70
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yabancı Ortaklık Payları
0-30
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-10
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-10
Kira Sertifikası (TL)
0-10
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları(USD)-Eurobond
0-10
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabı*
60-80
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
20-40
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler
0-20
Azami 184 gün vadeli ters repo
0-10
Takasbank ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemleri
0-10
*Ancak söz konusu fon için, tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %10?unu aşamaz.
Türk Lirası cinsinden katılma hesabı* ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikaları (*Ancak, tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %35?ini aşamaz.)
60-100
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler, vaad sözleşmeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikaları
0-40
Vaad Sözleşmeleri
0-10
BIST Temettü Endeksi kapsamında yer alan Ortaklık Payları
80-100
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-20
Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Gelire Endeksli Senetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Kira Sertifikası (TL)
0-20
Varantlar / Sertifikalar
0-15
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (USD)
80-100
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
Yabancı Ortaklık Payları
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Gelire Endeksli Senetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Kira Sertifikası (TL)
0-20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL/Döviz)
0-20
Varantlar / Sertifikalar
0-15
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Kamu İç Borçlanma Araçları (TL/ Döviz)
0-20
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (EURO)
0-20
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (TL / Döviz)
0-20
Özel Sektör İç Borçlanma Araçları
0-20
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları ile Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo
80-100
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
Yabancı Ortaklık Payları
0-20
Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
0-20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Gelire Endeksli Senetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Kira Sertifikası (TL/Döviz)
0-20
Varantlar / Sertifikalar
0-15
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Ters Repo İşlemleri
0-10
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları ile Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo
80-100
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
Yabancı Ortaklık Payları
0-20
Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
0-20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Gelire Endeksli Senetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Kira Sertifikası (TL/Döviz)
0-20
Varantlar / Sertifikalar
0-15
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Ters Repo İşlemleri
0-10
Kamu İç Borçlanma Araçları
40-80
Kamu Dış Borçlanma Araçları
0-50
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-30
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-25
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
0-25
Yabancı Ortaklık Payları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Gelire Endeksli Senetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Kira Sertifikası (TL)
0-20
Varantlar / Sertifikalar
0-15
Ters Repo
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
0-25
Ters Repo İşlemleri
0-10
Kamu Dış Borçlanma Araçları (USD)-Eurobond
0-79
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (USD)-Eurobond
0-10
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-100
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yabancı Ortaklık Payları
0-50
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Varlıklar
0-100
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-100
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-100
Kira Sertifikası (TL)
0-100
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Yurtiçi Ortaklık Payları
30-79
Kamu İç Borçlanma Araçları
20-70
Yabancı Borçlanma Araçları
0-50
Yabancı Ortaklık Payları
0-50
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-50
Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-50
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
0-25
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Gelire Endeksli Senetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Kira Sertifikası (TL)
0-20
Varantlar / Sertifikalar
0-15
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-100
Ters Repo İşlemleri
0-100
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. EMANET PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Vadeli Mevduat / Katılma Hesapları (TL/ Döviz)
0-25
Gelire Endeksli Senetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yurtiçi Ortaklık Payları
80-100
Yabancı Ortaklık Payları
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-20
Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Gelire Endeksli Senetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Kira Sertifikası (TL)
0-20
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
0-20
Varantlar / Sertifikalar
0-15
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (Euro)
80-100
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
Yabancı Ortaklık Payları
0-20
Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Vadeli Mevduat /Katılma Hesabı (TL/Döviz)
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Gelire Endeksli Senetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Kira Sertifikası (TL)
0-20
Varantlar / Sertifikalar
0-15
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (USD)
0-20
Kamu\Özel Sektör İç Borçlanma Araçları (TL\ Döviz)
0-20
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları
20-80
Yerli ve Yabancı Borçlanma Araçları
20-80
Vadeli Mevduat /Katılma Hesabı (TL/Döviz)
0-25
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Gelire Endeksli Senetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Kira Sertifikası (TL)
0-20
Varantlar / Sertifikalar
0-15
Ters Repo
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Yerli ve Yabancı Borçlanma Araçları
20-80
Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları
20-80
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Gelire Endeksli Senetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Kira Sertifikası (TL)
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL/Döviz)
0-25
Varantlar / Sertifikalar
0-15
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
İlgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri
70-100
Türk Lirası Cinsinden; Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Kaynak Kuruluşları Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yetkilendirilmiş Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Yatırım Yapılabilir Seviyeye Denk Gelen Derecelendirme Notuna Sahip Katılım Esaslarına Uygun Teminatlı Menkul Kıymetler ile Varlık veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler
0-15
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Türk Lirası Cinsinden Katılma Hesabı
0-25
Katılım 50 Endeksi ndeki Ortaklık Payları
0-15
Vaad Sözleşmeleri
0-5
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri
60-100
Katılma Hesabı (TL)
0-25
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
-TL cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları -Katılım Esaslarına Uygun İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler ve ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler
0-40
Katılım 50 Endeksindeki Ortaklık Payları
0-30
Vaad sözleşmeleri
0-10
İlgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikaları
70-100
Türk Lirası Cinsinden Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından Çıkarılan Borçlanma Araçları, Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yetkilendirilmiş Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Yatırım Yapılabilir Seviyeye Denk Gelen Derecelendirme Notuna Sahip Teminatlı Menkul Kıymetler ile Varlık veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler
0-15
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat* veya Katılma Hesabı*
0-25
BIST 100 Endeksindeki veya Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerinde Yer Alan Ortaklık Payları
0-15
BIST Repo-Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen Ters Repo, Takasbank ve/veya Yurtiçi yurt içi organize para piyasası işlemleri
0-5
* Tek bir bankada mevduat veya katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün yüzde altısını aşamaz.
Özel Sektör İç Borçlanma Araçları
0-40
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
0-25
Ters Repo
0-10
Repo
0-10
Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları(USD)-Eurobond
0-10
Kamu İç Borçlanma Araçları/Hazine Bonosu
0-50
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yurt içi Ortaklık Payları
0-5
Yatırım Fonu Katılma Payları /Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları /Yabancı Yatırım fonu Katılma Payları /Serbest Yatırım Fonu Katılma Payları /Korumalı veya Garantili Yatırım Fonu Katılma Payları
0-5
Varantlar / Sertifikalar
0-5
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VAKFI BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-5
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-5
Yabancı Borçlanma Araçları
0-5
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-5
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının İhraç Ettiği Para ve Sermaye Piyasası Aracı / Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı
0-5
Gelire Endeksli Senetler
0-5
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-5
Kira Sertifikası (TL/Döviz)
0-5
Yapılandırılmış yatırım araçları
0-5
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (TL/Döviz)
0-10
Kamu İç Borçlanma Araçları (TL/ Döviz)
0-50
Koç İştirak Endeksi kapsamında yer alan Ortaklık Payları
80-100
BIST Tüm Endeksi kapsamında yer alan diğer Ortaklık Payları
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-20
Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Kira Sertifikası (TL)
0-20
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
0-20
Varantlar / Sertifikalar
0-15
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Gelire Endeksli Senetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları-Eurobond
0-100
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
0-25
Ters Repo
0-10
Yurtiçi Kira Sertifikası
0-20
Yabancı Kira Sertifikası
0-20
Kamu Dış Borçlanma Araçları-Eurobond
0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-100
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
Yabancı Ortaklık Payları
0-30
Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-10
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-10
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Yatırım Fonu Katılma Payları /Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları /Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları/ Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları /Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları /Yatırım Ortaklığı Payları/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu
0-20
Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri
0-100
Katılma Hesabı (TL)*
0-25
Yurtiçinde ihraç edilmiş Türk Lirası cinsinden Özel Sektör Kira Sertifikaları
0-100
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları
0-100
Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Katılım Esaslarına Uygun Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Ortaklığı Payları, Katılım Esaslarına Uygun Yabancı Borsa Yatırım Fonu **
0-20
Katılım 50 Endeksi?ndeki Ortaklık Payları
0-100
*Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün % 6?sını aşamaz. **Tek bir yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon portföyünün %4?ünü geçemez. Fon portföyünün en fazla %10?u Kurul kaydına alınma şartı aranmaksızın yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarında değerlendirilebilir
Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri
0-100
Katılma Hesabı (TL)*
0-25
Yurtiçinde ihraç edilmiş Türk Lirası cinsinden Özel Sektör Kira Sertifikaları
0-100
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları
0-100
Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Katılım Esaslarına Uygun Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Ortaklığı Payları, Katılım Esaslarına Uygun Yabancı Borsa Yatırım Fonu **
0-20
Katılım 50 Endeksi?ndeki Ortaklık Payları
0-100
*Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün % 6?sını aşamaz. **Tek bir yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon portföyünün %4?ünü geçemez. Fon portföyünün en fazla %10?u Kurul kaydına alınma şartı aranmaksızın yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarında değerlendirilebilir
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
0-25
Ters Repo
0-10
Kamu Dış Borçlanma Araçları-Eurobond
0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-100
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
Yabancı Ortaklık Payları
0-10
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-10
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-10
Yurtiçi Kira Sertifikası
0-20
Yurtdışı Kira Sertifikası
0-20
Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları-Eurobond
0-100
Yatırım Fonu Katılma Payları /Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları /Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları/ Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları /Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları /Yatırım Ortaklığı Payları/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu
0-20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
0-25
Ters Repo
0-10
Kamu Dış Borçlanma Araçları-Eurobond
0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-100
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
Yabancı Ortaklık Payları
0-20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-10
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-10
Yurtiçi Kira Sertifikası
0-20
Yabancı Kira Sertifikası
0-20
Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları-Eurobond
0-100
Yatırım Fonu Katılma Payları /Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları /Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları/ Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları /Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları /Yatırım Ortaklığı Payları/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu
0-20
Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri
50-90
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları*, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Türkiye Varlık Fonu?nda ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları (* Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırıma yönlendirilen tutar toplam fon portföyünün yüzde birinden az olamaz. Bu şartın 01.01.2019?a kadar sağlanması zorunludur.)
10-50
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TL Cinsinden Vadeli Mevduat / Katılma Hesapları**
0-40
Ters Repo*** ve Takasbank ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri, BIST 100 Endeksindeki ve BIST Sürdürülebilirlik Endekslerindeki Ortaklık Payları ve Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endeksindeki Ortaklık Payları, TL cinsinden ve Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar veya Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Diğer İhraççılar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları ve Niteliği İtibari ile Borçlanma Aracı Olduğu Kurul Tarafından Kabul Edilecek Sermaye Piyasası Araçları, Devam-->
TL Cinsinden ve Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Fon Kullanıcısı Bankalar Olan veya Kendisi veya Fon Kullanıcısı Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Diğer İhraççılar Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları, Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları, Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yatırım Ortaklığı Payları, İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler, İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları ve Kurulca Uygun Bulunan Diğer Yatırım Araçları
0-30
* Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırıma yönlendirilen tutar toplam fon portföyünün yüzde birinden az olamaz. **Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar Fon portföyünün % 6?sını aşamaz. Vadeli mevduat ve katılma hesabında yatırıma yönlendirilen tutarın asgari %10?u her hesap açılış tarihi itibariyle altı ay ve daha uzun vadeli olarak açılan hesaplarda değerlendirilir. *** Ters repo ve Takasbank ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde değerlendirilecek tutar fon portföyünün yüzde ikisini aşamaz.
Yurt içi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)*
0-25
Ters Repo
0-10
Kamu Dış Borçlanma Araçları-Eurobond
0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-100
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
Yabancı Ortaklık Payları
0-10
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-10
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-10
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Yurtiçi Kira Sertifikası
0-20
Yabancı Kira Sertifikası
0-20
Yabancı Borçlanma Araçları
0-10
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları-Eurobond
0-100
Yatırım Fonu Katılma Payları /Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları /Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları/ Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları /Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları /Yatırım Ortaklığı Payları/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu **
0-20
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-100
Ters Repo İşlemleri
0-100
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Vadeli Mevduat (TL/ Döviz) / Katılma Hesapları (TL/ Döviz)
0-25
Gelire Endeksli Senetler /Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
60-100
TL cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları
0-40
TL cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları
0-40
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler ve ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler
0-40
BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endeksindeki ortaklık payları
0-30
Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı
0-25
Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-2
BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki Yurtiçi Ortaklık Payları
80-100
BIST Tüm Endeksi kapsamında yer alan diğer Ortaklık Payları
0-20
Yabancı Ortaklık Payları
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL/Döviz)
0-20
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Kira Sertifikası (TL/Döviz)
0-20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler (TL/Döviz)
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz)
0-20
Varantlar / Sertifikalar
0-15
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Kamu İç Borçlanma Araçları
10-60
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
10-60
Yabancı Ortaklık Payları
0-20
Kamu Dış Borçlanma Araçları
0-20
Ters Repo
0-10
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
15-25
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Varantlar / Sertifikalar
0-15
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Gelire Endeksli Senetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Kira Sertifikası (TL)
0-20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Yurt içi Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-50
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
15-25
Ters Repo
0-10
Kamu Dış Borçlanma Araçları(USD)-Eurobond
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları/Hazine Bonosu
30-60
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Varlıklar
0-10
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-10
Kira Sertifikası (TL)
0-10
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları(USD)-Eurobond
0-10
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
Yabancı Ortaklık Payları
0-20
Kamu Borçlanma Araçları
40-70
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
0-30
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-30
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Kira Sertifikaları (TL)
0-20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
0-25
Yurtiçi Ortaklık Payları
10-50
Yabancı Ortaklık Payları
0-40
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-50
Kamu Dış Borçlanma Araçları
0-50
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-50
Yabancı Borçlanma Araçları
0-25
Ters Repo İşlemleri
0-10
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (TL/Döviz)
0-25
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları/Sertifikalar
0-15
Kira sertifikaları (TL)
0-30
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-30
Gelire Endeksli Senetler
0-30
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
80-100
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Araçlar
0-20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-20
Kamu Dış Borçlanma Araçları
0-20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL/Döviz)
0-20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. 2035 HEDEF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
Yabancı Ortaklık Payları
0-20
Kira sertifikaları (TL/Döviz)
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı(TL/Döviz)
0-20
Varantlar / Sertifikalar
0-15
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur.
-
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur.
-
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım strateji bant aralığı bulunmamaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım strateji bant aralığı bulunmamaktadır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. B.R.I.C. ÜLKELER YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur.
-
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur.
-
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur.
-
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur.
-
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun Yatırım Stratejisi Bant Aralığı Yoktur
-
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur
-
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı yoktur
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun Yatırım Stratejisi Bant Aralığı Yoktur
-
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun Yatırım Stratejisi Bant Aralığı Yoktur
-
DİBS
25-55
Ortaklık Payı
15-45
Ters Repo
0-10
Takasbank Para Piyasası
0-10
Mevduat
0-25
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ÖST
0-30
Eurobond
0-30
Altın
0-30
Yatırım Fonu
0-20
Kira Sertifikası
0-30
Yabancı Borçlanma Araçları
0-30
Yabancı Ortaklık Payları
0-30
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım strateji bant aralığı bulunmamaktadır
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım strateji bant aralığı bulunmamaktadır
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım strateji bant aralığı bulunmamaktadır
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım strateji bant aralığı bulunmamaktadır
(BRIC Ülkeleri Ortaklık payları)
80-100
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. B.R.I.C ÜLKELERİ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
O/N T.REPO-BPP
0-10
TAKASBANK PARA PİYASASI
0-10
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım strateji bant aralığı bulunmamaktadır
DİBS
20-60
Ortaklık Payı
15-45
Ters Repo
0-10
Takasbank Para Piyasası
0-10
Mevduat
0-25
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ÖST
0-30
Eurobond
0-30
Altın
0-30
Yatırım Fonu
0-20
Kira Sertifikası
0-30
Yabancı Borçlanma Araçları
0-30
Yabancı Ortaklık Payları
0-30
HISSE
80-100
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
DİBS(Fon Portföyünün En Fazla %20 si Oranında Özel Sektör Tahvillerine Yatırım Yapılabilir )
0-20
O/N T.REPO-BPP
0-10
TAKASBANK PARA PİYASASI
0-10
YABANCI SGMK
70-100
O/N T.REPO-Takasbank Para Piyasası(*)
0-10
DİBS
0-30
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
OST
0-30
TL MEVDUAT
0-25
USD MEVDUAT
0-25
EURO MEVDUAT
0-25
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
EUROBOND
80-100
TERS REPO
0-10
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TAKASBANK PARA PİYASASI
0-10
DİBS
0-20
MEVDUAT
0-20
ÖST
0-20
DİBS
25 - 55
Ortaklık Payları
15-45
O/N T.REPO-BPP
0-10
TAKASBANK PARA PİYASASI
0-10
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat
0-25
ÖST
0-30
EUROBOND
0-30
ALTIN
0-30
YATIRIM FONU
0-20
KİRA SERTİFİKASI
0-30
DİBS
25 - 55
Ortaklık Payları
15 - 45
Ters Repo
0 - 10
Takasbank Para Piyasası
0 - 10
Mevduat
0 - 25
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ÖST
0 - 30
Eurobond
0 - 30
Altın
0 - 30
Yatırım Fonu
0 - 20
Kira Sertifikası
0 - 30
Yabancı Borçlanma Araçları
0 - 30
Yabancı Ortaklık Payları
0 - 30
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım strateji bant aralığı bulunmamaktadır
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım strateji bant aralığı bulunmamaktadır
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonda bant aralığı bulunmuyor.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır.
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım strateji bant aralığı bulunmamaktadır
HISSE
80-100
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
DİBS(Fon Portföyünün En Fazla %20 si Oranında Özel Sektör Tahvillerine Yatırım Yapılabilir)
0-20
O/N T.REPO-BPP
0-10
TAKASBANK PARA PİYASASI
0-10
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım strateji bant aralığı bulunmamaktadır
EUROBOND
80-100
TERS REPO
0-10
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. UZUN VADELİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TAKASBANK PARA PİYASASI
0-10
DİBS
0-20
MEVDUAT
0-20
ÖST
0-20
YABANCI SGMK
30-60
YABANCI HİSSE
30-60
Ters Repo
0-10
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası
0-10
DİBS
0-20
ÖST
0-20
MEVDUAT
0-20
HISSE
80-100
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
DİBS (Fon Portföyünün En Fazla %20 si Oranında Özel SektörTahvillerine Yatırım Yapılabilir)
0-20
O/N T.REPO-BPP (Borsa Para Piyasası işlemleri fon portföyünün en fazla %20 ?si oranında yapılacaktır. )
0-20
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun bant aralığı yoktur.
Altın
80-100
Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları
0-20
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Faiz geliri içermeyen yatırım fonları
0-20
BIST Katılım endeksindeki paylar
0-20
Faiz geliri içermeyen Türk özel sektör borçlanma araçları
0-20
Katılma hesabı
0-20
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
Devlet İç Borçlanma Senetleri
55-85
BIST'de işlem gören Hisse Senetleri
15-45
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Borsa Para Piyasası ve Ters Repo
0-30
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
0-20
Vadeli Mevduat
0-20
Not: Borsa Para Piyasası işlemleri fon portföy değerinin en fazla %20'si oranında olacaktır.
Türk Ortaklık Payları
80-100
Kamu Borçlanma Araçları
0-20
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-20
Ters Repo
0-10
Repo
0-10
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL /Döviz)*
0-20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri
0-20
Varant
0-15
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı / Fonu Payları
0-20
Devlet İç Borçlanma Senetleri
78-100
Özel Sektör Tahvil
0-20
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri
0-2
Vadeli Mevduat
0-20
Kira Sertifikası
0-20
T.C. Hazine Müsteşarlığı'nın ihraç ettiği Dış Borçlanma Senetleri
%80-100
Türk Özel Sektörünün ihraç ettiği Dış Borçlanma Senetleri
%0-20
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Devlet İç Borçlanma Senetleri
%0-20
Özel Sektör İç Borçlanma Senetleri
%0-20
Vadeli Mevduat
%0-20
Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri toplamı
% 0-20
Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları
50-80
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BIST katılım endeksindeki paylar
15-45
Katılma Hesabı (TL-Döviz)
0-25
Türk Özel Sektör Kira Sertifikaları ve Faiz Geliri içermeyen Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları.
0-30
T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları
75-100
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BIST katılım 30 endeksindeki paylar
0-15
Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları ve Türk Lirası cinsinden Katılma Hesabı
0-15
Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
75-100
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat/ katılma hesabı, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları
0-15
BIST 100 endeksi veya İMKB katılım endeksindeki paylar
0-15
BIST Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri
0-1
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
0-10
Ters Repo İşlemleri
35-65
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Devlet İç Borçlanma Senetleri
10-40
Özel Sektör İç Borçlanma Senetleri
0-30
Vadeli Mevduat (TL)
0-20
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ALTIN VE ALTINA DAYALI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
80-100
KATILMA HESABI
0-20
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
50-90
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İcazeti alınan; Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları, Hazine Müsteşarlığınca Uygun Görülen Diğer Sermaye Piyasası Araçları
10-50
TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, katılım yatırım fonu katılma payları, katılım borsa yatırım fonu katılma payları, icazeti alınan yatırım ortaklığı payları, icazeti alınan ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, icazeti alınan ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler, Vaad sözleşmeleri ve Hazine Müsteşarlığınca uygun görülen diğer yatırım araçları
0-30
Türk Lirası Cinsinden Katılma Hesabı
0-40
ALTIN
90 - 100
BİZİM PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU
Kira Sertifikaları
0 - 10
Katılma Hesabı ( TL - Döviz )
0 - 10
Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
80-100
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Vadeli Katılım Bankası Katılma Hesapları
0-20
Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu
0-20
Kira sertifikaları (TL/Döviz)
0-20
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-50
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
0-50
Kamu ve Özel Sektör Yurtiçi Borçlanma Araçları
0-100
Ters Repo İşlemleri
0-10
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL-Döviz)
0-25
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yatırım fonu katılma payları, yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Kamu/Özel Sektör tarafından ihraç edilen Kira Sertifikaları
0-100
Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen dolar cinsinden Eurobondlar
80-100
Yabancı para cinsinden Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-20
Türk lirası cinsinden Kamu Borçlanma Araçları
0-20
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Ters Repo
0-10
Repo
0-10
Vadeli Mevduat (TL/Döviz)/Katılma Hesapları (TL/Döviz)
0-20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu
0-10
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-100
Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-65
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Ters Repo
0-65
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Vadeli Mevduat (TL)/ Katılma Hesabı (TL)
0-25
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo
80-100
Ters Repo İşlemleri
0-10
Vadeli Mevduat /Katılma Hesapları (TL-Döviz)
0-20
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Kira Sertifikaları
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler/İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo
80-100
Ters Repo İşlemleri
0-10
Vadeli Mevduat /Katılma Hesapları (TL-Döviz)
0-20
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Kira Sertifikaları
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler/İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Yurtiçi Ortaklık Payları
15-55
Kamu ve Özel Sektör İç Borçlanma Araçları
20-60
Ters Repo
0-10
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Vadeli Mevduat (TL/Döviz)/Katılma Hesapları (TL/Döviz)
0-25
Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu/Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları
0-20
Hazine Müsteşarlığı Tarafından İhraç Edilen Eurobondlar
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-30
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. EMANET PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Ters Repo
70-100
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Türk Ortaklık Payları
80-100
Ters Repo
0-10
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
0-10
Kamu Borçlanma Araçları
0-20
Repo
0-10
Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-10
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları
30-70
Türk Ortaklık Payları
0-30
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-30
Kamu Dış Borçlanma Araçları
0-30
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Vadeli Mevduat (TL) Katılma Hesabı (TL)
0-25
Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Ters Repo
0-10
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Kamu Dış Borçlanma Araçları (EURO)
10-60
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Kamu Dış Borçlanma Araçları (USD)
30-70
Yabancı Para Cinsinden Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-20
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Türk Lirası Cinsinden Kamu İç Borçlanma Araçları
0-20
Ters Repo
0-10
Vadeli Mevduat (TL) / Katılma Hesabı (TL)
0-20
Vadeli Mevduat (USD) / Katılma Hesabı (USD)
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
İlgilisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
70-100
Türk Lirası Cinsinden; Vadeli Mevduat veya Katılma Hesabı
0-25
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Türk Lirası Cinsinden; Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları veya Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yetkilendirilmiş Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Yatırım Yapılabilir Seviyeye Denk Gelen Derecelendirme Notuna Sahip Teminatlı Menkul Kıymetler İle Varlık Veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler
0-15
BIST 100 Endeksi veya BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Paylar
0-15
BIST Repo-Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen Ters Repo ile Takasbank ve/veya Yurt İçi Para Piyasası İşlemleri
0-5
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
60-100
TL cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ve /veya fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler
0-40
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki Ortaklık Payları
0-30
Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve yurt içi organize para piyasası işlemleri
0-2
TL Cinsinden Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı
0-25
Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabı (ancak söz konusu fon için, tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %10'unu aşamaz)
60-80
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikaları
20-40
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Ters repo
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler
0-20
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Türk Lirası cinsinden Katılım Hesabı(*) ve fon kullanıcısı bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikaları
60-100
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikaları
0-40
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları
0-100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-100
Ters Repo İşlemleri
0-10
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Kamu Kira Sertifikaları
0-100
Özel Sektör Kira Sertifikaları
0-100
Mevduat ve/veya Katılma Hesabı (TL ve/veya Döviz)
0-25
Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-50
Gayrimenkul Sertifikaları
0-50
Yatırım Fonu / Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerinde Yer Alan Ortaklık Payları
0-100
Kamu Kira Sertifikaları
0-100
Özel Sektör Kira Sertifikaları
0-100
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yabancı Kira Sertifikaları
0-50
Katılma Hesabı (TL ve/veya Döviz)
0-25
Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-50
Yatırım fonu katılma payları, yabancı yatırım fonu payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları (Yatırım yapılacak fon veya kıymet için ihraççıdan uygunluk belgesi (fetvası) alınacaktır.)
0-20
Gayrimenkul Sertifikaları
0-50
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları
0-100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-100
Ters Repo İşlemleri
0-10
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Kamu Kira Sertifikaları
0-100
Özel Sektör Kira Sertifikaları
0-100
Mevduat ve/veya Katılma Hesabı (TL ve/veya Döviz)
0-25
Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-50
Gayrimenkul Sertifikaları
0-50
Yatırım Fonu / Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları
0-100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-100
Ters Repo İşlemleri
0-10
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Kamu Kira Sertifikaları
0-100
Özel Sektör Kira Sertifikaları
0-100
Mevduat ve/veya Katılma Hesabı (TL ve/veya yabancı para)
0-25
Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-50
Gayrimenkul Sertifikaları
0-50
Yatırım Fonu / Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerinde Yer Alan Ortaklık Payları
0-100
Kamu Kira Sertifikaları
0-100
Özel Sektör Kira Sertifikaları
0-100
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yabancı Kira Sertifikaları
0-50
Katılma Hesabı (TL ve/veya yabancı para)
0-25
Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-50
Yatırım fonu katılma payları, yabancı yatırım fonu payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları (Yatırım yapılacak fon veya kıymet için ihraççıdan uygunluk belgesi (fetvası) alınacaktır.)
0-20
Gayrimenkul Sertifikaları
0-50
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
50-90
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları*, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları ile Kurulca uygun bulunan diğer sermaye piyasası araçları
10-50
TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipotek ve varlığa dayalı menkul kıymetler ve Kurulca uygun bulunan diğer yatırım araçları
0-30
Türk Lirası Cinsinden Katılma Hesabı
0-40
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları
0-100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-100
Ters Repo İşlemleri
0-10
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Kamu Kira Sertifikaları
0-100
Özel Sektör Kira Sertifikaları
0-100
Mevduat ve/veya Katılma Hesabı (TL ve/veya yabancı para)
0-25
Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-50
Gayrimenkul Sertifikaları
0-50
Yatırım Fonu / Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
50-90
Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları*, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları
10-50
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Ters repo, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, BIST 100 Endeksindeki, BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklığı payları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipotek ve varlığa dayalı menkul kıymetler, aracı kuruluş ve kurulca uygun bulunan diğer yatırım araçları
0-30
Ters repo, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri
0-2
Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı
0-40
Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabı
60-80
Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikaları
20-40
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Azami 184 gün vadeli ters repoda,
0-10
Takasbank ve/veya Yurt İçi Organize Para Piyasası İşlemleri,
0-10
Vaad sözleşmeleri
0-10
Azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler
0-20
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Türk Lirası cinsinden katılma hesabı* ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikaları
60-100
Azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipotek ve varlığa dayalı menkul kıymetler, Türk Lirası cinsinden Bakanlıkça ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikaları, vaad sözleşmelerinde*
0-40
Yerli/Yabancı Ortaklık Payları
0-30
Kamu İç Borçlanma Araçları
45-85
Kamu Dış Borçlanma Araçları
0-40
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Yurtiçi)
0-20
Yabancı Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-20
Ters Repo
0-10
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL / Döviz)
0-25
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yatırım fonu katılma payları, yabancı yatırım fonu payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları
0-20
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-40
Gelire Endeksli Senetler (TL ve Döviz Cinsi) (Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote olan)
0-40
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-40
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-40
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-40
Yapılandırılmış Yatırım Aracı
0-10
Kamu/Özel Sektör Kira Sertifikaları
0-40
Yabancı Kamu/Özel Sektör Kira Sertifikaları
0-40
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-10
Altın ve Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Aracı Kuruluş/ Ortaklık Varantları
0-15
Yerli/Yabancı Ortaklık Payları
0-30
Kamu İç Borçlanma Araçları
45-85
Kamu Dış Borçlanma Araçları
0-40
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Türk)
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yabancı Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-20
Kamu/Özel Sektör Kira Sertifikaları
0-40
Yabancı Kamu/Özel Sektör Kira Sertifikaları
0-40
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-10
Ters Repo
0-10
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL / Döviz)
0-25
Altın ve Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Yatırım fonu katılma payları, yabancı yatırım fonu payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları
0-20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-40
Gelire Endeksli Senetler (TL ve Döviz Cinsi) (Borsa İstanbul A.Ş.?ye kote olan)
0-40
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-40
İpoteğe ve Varlığa dayalı menkul Kıymetler
0-40
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-40
Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları
0-20
Aracı Kuruluş/Ortaklık Varantları
0-15
Yapılandırılmış Yatırım Aracı
0-10
Ortaklık Payları
80-100
Kamu Borçlanma Araçları (TL ve Döviz Cinsi)
0-20
Yabancı Ortaklık payları
0-20
Özel Sektör Borçlanma Senetleri (Türk)
0-20
Ters Repo
0-10
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL / Döviz)
0-20
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL ve Döviz Cinsi)
0-20
Gelire Endeksli Senetler (Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote olan) (TL ve Döviz Cinsi)
0-20
Devletin Kefalet ettiği İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin Sermaye Piyasası Araçları
0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Aracı Kuruluş / Ortaklık Varantları
0-15
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-20
Yapılandırılmış Yatırım Aracı
0-10
Ortaklık Payları (Yurtiçi)
10-60
Yabancı Ortaklık Payları
0-15
Kamu İç Borçlanma Araçları
40-80
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Yurtiçi)
0-20
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-10
Yabancı Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-20
Aracı kuruluş/ ortaklık varantları
0-15
Ters Repo
0-10
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL / Döviz)
0-25
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın ve Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Piyasalar İşlemleri
0-10
Yatırım fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-50
Kamu Dış Borçlanma Araçları
0-35
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-50
İpoteğe/Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-50
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-50
Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları
0-20
Kira Sertifikaları
0-50
Yapılandırılmış yatırım aracı
0-10
Kamu İç Borçlanma Araçları, Ters Repo İşlemleri
80-100
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları (Yabancı Para Cinsinden ve Yabancı Para Endeksli)
0-20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL/Döviz)
0-20
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL / Döviz)*
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yerli/Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri, Gelire Endeksli Senetler
0-20
Aracı kuruluşve ortaklık varantı ve sertifikaları
0-15
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Ters Repo İşlemleri
0-10
Kamu ve Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları
0-20
Yapılandırılmış Yatırım Aracı
0-10
Kamu İç Borçlanma Araçları + Ters Repo İşlemleri
80-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları
0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları (Yabancı Para Cinsinden ve Yabancı Para Endeksli)
0-20
Yerli/Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-20
Ters Repo
0-10
Türk Ortaklık Payları
0-20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)
0-20
Altın ve Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri
0-10
Yapılandırılmış Yatırım aracı
0-10
Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları
0-20
Yatırım fonu katılma payları, yabancı yatırım fonu payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları
0-20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Kira Sertifikaları
0-20
Aracı kuruluş/ortaklık varantları
0-15
İlgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketleri tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları veya gelir ortaklığı senetleri
70-100
Türk Lirası Cinsinden Katılma Hesabı*
0-25
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Türk Lirası Cinsinde;- Borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları**,- Kurul tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler,
0-15
BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Paylar ***
0-15
Borsa veya Borsa Dışından Vaad Sözleşmeleri
0-5
İlgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
70-100
Türk Lirası Cinsinden; Vadeli Mevduat veya katılma hesabı*
0-25
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Türk Lirası Cinsinden; - Borsada işlem görmek kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları**, - Kurul tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler,
0-15
BIST 100 Endeksi veya BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları***
0-15
BIST Repo-Ters Repo pazarında gerçekleştirilen Ters Repo, Borsa veya Borsa dışından Vaad Sözleşmeleri ile Takasbank ve/veya Yurtiçi Para Piyasası İşlemleri
0-5
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları
0-100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-100
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yabancı Paylar
0-40
Yabancı Kamu Borçlanma Araçları
0-40
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-40
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Vadeli Mevduat
0-25
Yapılandırılmış Yatırım Aracı
0-10
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları
0-20
Aracı kuruluş/ortaklık varantları
0-15
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL ve Döviz Cinsi)
0-100
Gelire Endeksli Senetler (Borsa İstanbul A.Ş.?ye kote olan) (TL ve Döviz Cinsi)
0-40
Altın ve Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-40
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-10
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-20
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
Kamu Kira Sertifikaları
0-100
Özel Sektör Kira Sertifikaları
0-100
Yabancı Kira Sertifikaları
0-40
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yabancı Paylar
0-40
Katılma Hesabı *
0-25
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları
0-20
Altın ve Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-100
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları
0-100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-100
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yabancı Paylar
0-15
Yabancı Kamu Borçlanma Araçları
0-25
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-25
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Vadeli Mevduat
0-25
Yapılandırılmış Yatırım Aracı
0-10
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları
0-20
Aracı kuruluş/ortaklık varantları
0-15
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-50
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL ve Döviz Cinsi)
0-100
Gelire Endeksli Senetler (Borsa İstanbul A.Ş.?ye kote olan) (TL ve Döviz Cinsi)
0-20
Altın ve Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-100
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-10
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-50
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-50
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları
0-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları
0-100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-100
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Yabancı Paylar
0-30
Yabancı Kamu Borçlanma Araçları
0-40
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-40
Vadeli Mevduat
0-25
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yapılandırılmış Yatırım Aracı
0-10
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları
0-20
Aracı kuruluş/ortaklık varantları
0-15
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-40
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL ve Döviz Cinsi)
0-100
Gelire Endeksli Senetler (Borsa İstanbul A.Ş.?ye kote olan) (TL ve Döviz Cinsi)
0-40
Altın ve Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-100
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-10
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-40
Yabancı Kamu/Özel Sektör Kira Sertifikaları
0-40
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-40
Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
Kamu Kira Sertifikaları
0-100
Özel Sektör Kira Sertifikaları
0-100
Yabancı Kira Sertifikaları
0-49
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yabancı Paylar
0-30
Katılma Hesabı
0-25
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları
0-20
Altın ve Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-100
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
50-90
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
- Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları *, - Gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, - Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları*, - Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçları
10-50
- Türk Lirası cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısıyatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları, - Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, - Altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, - Yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları, - İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler, - Vaad sözleşmeleri, - Kurulca uygun bulunan diğer yatırım araçları
0-30
Türk Lirası cinsinden katılma hesabı**
0-40
Kamu İç ve Dış Borçlanma Araçları
0-100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-100
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Vadeli Mevduat/Katılım Hesabı
0-25
Kamu Kira Sertifikaları
0-100
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Özel Sektör Kira Sertifikaları
0-100
Yatırım Fonu Katılma Payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları
0-20
Altın ve Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-100
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL ve Döviz Cinsi)
0-100
Yapılandırılmış Yatırım Aracı
0-10
Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
50-90
Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, Gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları, Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçları
10-50
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Ters repo, Takasbank para piyasası ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemleri, Türk Lirası cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, Türk Lirası cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları, BIST 100 Endeksindeki, BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, Altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, Yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklığı payları, İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler, Aracı kuruluş ve ortaklık varantları, Vaad sözleşmeleri, Kurulca uygun bulunan diğer yatırım araçları
0-30
Ters repo, Takasbank ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemleri
0-2
Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat/katılma hesabı
0-40
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları
0-100
Ters Repo
0-100
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Kira Sertifikaları
0-50
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Vadeli Mevduat
0-25
İpotek ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-50
Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları,
60-100
Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat, katılma hesabı,
0-25
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları,
0-30
Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-2
Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla; i. Bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, ii. Fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları, - İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler, - Vaad sözleşmeleri,
0-40
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ATLAS PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
Hazine Bonosu / DevletTahvili
70-100
Mevduat/ Katılım hesabı
0-20
Kira Setifikaları
0-20
Özel Sektör Tahvili
0-20
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Özel Sktör Kira Sertifikalerı/ Özel Sektör Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Girişim Sermayesi YUatırım Ortkalıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları/ Girişim Sermayesi Yatıırm Fonu
0-20
Borsa Yatırım Fonu/Menkul Kıymet Yatırım Fonu
0-20
Ters Repo Takasbank Para Piyasası
0-10
Hisse Senedi
0-5
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞIŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
Hisse Senetleri
15-45
Kamu Borçlanma Senetleri
45-75
Kira Sertifikaları
0-20
Özel Sektör Tahvilleri
0-20
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Özel Sektör Kira Sertifikaları/ Özel Sektör Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Eurobond
0-20
Mevduat/Katılma Hesabı
0-25
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları/Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
0-20
Borsa Yatırım Fonu /Menkul Kıymet Yatırım Fonu
0-20
Ters Repo/Takasbank Para Piyasası
0-10
Kamu Borçlanma Senetleri
80-10
Mevduat/Katılma Hesabı
0-20
Kira Sertifikaları
0-20
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Özel Sektör Tahvili
0-20
Özel Sektör Kira Sertifikaları/ Özel Sektör Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları/Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
0-20
Borsa Yatırım Fonu /Menkul Kıymet Yatırım Fonu
0-20
Ters Repo/Takasbank Para Piyasası
0-10
Hisse Senetleri
15-45
Kamu Borçlanma Senetleri
45-75
Kira Sertifikaları
0-20
Özel Sektör Tahvilleri
0-20
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Özel Sektör Kira Sertifikaları/ Özel Sektör Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler,
0-20
Eurobond
0-20
Mevduat/Katılma Hesabı
0-25
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları/Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
0-20
Borsa Yatırım Fonu /Menkul Kıymet Yatırım Fonu
0-20
Ters Repo/Takasbank Para Piyasası
0-10
Hisse Senetleri
80-100
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Mevduat/Katılma Hesabı
0-20
Ters Repo/Takasbank Para Piyasası
0-10
Kamu Borçlanma Senetleri
80-100
Mevduat/Katılma Hesabı
0-20
Kira Sertifikaları
0-20
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Özel Sektör Tahvili
0-20
Özel Sektör Kira Sertifikaları/Özel Sektör Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları/Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
0-20
Borsa Yatırım Fonu /Menkul Kıymet Yatırım Fonu
0-20
Ters Repo/Takasbank Para Piyasası
0-10
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım strateji bant aralığı bulunmamaktadır
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım strateji bant aralığı bulunmamaktadır
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım strateji bant aralığı bulunmamaktadır
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım strateji bant aralığı bulunmamaktadır
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GLOBAL MD PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım strateji bant aralığı bulunmamaktadır
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım strateji bant aralığı bulunmamaktadır
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonun yatırım strateji bant aralığı bulunmamaktadır
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARE PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
------
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI E