HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

HHY
Kurucunun Unvanı
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Fonun Süresi
SÜRESİZ
İletişim Adresi
Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 20 Kat:2-3 34382 ŞİŞLİ /İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@halkemeklilik.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Yatırımcılara Duyurular
Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Tanıtım Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Cumhur GÜLENSOY
Fon Yönetimi Müdürü
cumhur.gulensoy@halkemeklilik.com.tr
0 212 314 83 80
Alev SAĞIROĞLU
Fon Yönetimi Yönetmeni
alev.sagiroglu@halkemeklilik.com.tr
0 212 314 83 32
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri