YAPI KREDİ PORTFÖY GALATA SERBEST FON

YPK

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
61.408.516
187.256.183
149.459.782
300.373.744
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
4.485.702
857.376
171.190
254.089
Net Varlık Değeri
56.922.814
186.398.807
149.288.592
300.119.655

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
8.381.058
33.689.555
38.907.385
70.376.290
Esas Faaliyet Giderleri
-986.845
-1.835.225
-2.644.651
-2.616.800
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
7.394.213
31.854.330
36.262.734
67.759.490
Net Dönem Kârı (Zararı)
7.394.213
31.854.330
36.262.734
67.759.490

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır