YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ BİRİNCİ ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

YLH

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/06
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Varlıklar
125.492.659
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
125.287
Net Varlık Değeri
125.367.372

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/06
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
1.568.298
Esas Faaliyet Giderleri
-1.733.136
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
-164.838
Net Dönem Kârı (Zararı)
-164.838

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır