RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİBABANKA YILDIZ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

RR7

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
402.409.185
894.790.531
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
51.669
131.823
Net Varlık Değeri
402.357.516
894.658.708

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
137.017.069
418.163.868
Esas Faaliyet Giderleri
-659.553
-1.384.862
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
136.357.516
416.779.006
Net Dönem Kârı (Zararı)
136.357.516
416.779.006

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır