RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FIRSAT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

RPFGY

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
10.099.520
35.050.547
54.125.605
58.939.647
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
12.818
11.019.611
8.935.567
7.679.100
Net Varlık Değeri
10.086.702
24.030.936
45.190.038
51.260.547

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
55.375
3.542.307
22.734.484
-10.701.658
Esas Faaliyet Giderleri
-18.673
-686.206
-7.578.775
-6.803.374
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
36.702
2.856.101
15.155.709
-17.505.032
Net Dönem Kârı (Zararı)
36.702
2.856.101
15.155.709
-17.505.032

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır