RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FIRSAT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

RPFGY

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
35.050.547
54.125.605
90.814.366
181.702.982
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
11.019.611
8.935.567
11.210.170
19.625.391
Net Varlık Değeri
24.030.936
45.190.038
79.604.196
162.077.591

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
3.542.307
22.734.484
24.762.269
42.209.445
Esas Faaliyet Giderleri
-686.206
-7.578.775
-14.471.159
-12.629.060
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
2.856.101
15.155.709
10.291.110
29.580.385
Net Dönem Kârı (Zararı)
2.856.101
15.155.709
10.291.110
29.580.385

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır